Bedrijven in het mkb hebben in juni voor honderden werknemers ontslag aangevraagd om te voorkomen dat ze na 1 juli de nieuwe transitievergoeding moeten uitkeren.

Dat concludeert de Volkskrant na een rondgang onder arbeidsrechtadvocaten en uit cijfers van het UWV. Zo is vorige week voor 1.450 werknemers ontslag aangevraagd, het dubbele van de weken daarvoor.

Overigens toetst het UWV de ontslagaanvraag wel degelijk. Er moeten aantoonbare goede redenen zijn voor het ontslag, zoals economische redenen of disfunctioneren.

Wet Werk en zekerheid

Tot en met dinsdag konden bedrijven werknemers ontslaan als ze daarvoor een verzoek indienden bij het UWV. Als het ontslag werd goedgekeurd, hoefde het bedrijf de werknemer geen vertrekvergoeding te geven.

Sinds woensdag is de wet Werk en zekerheid van kracht geworden. Op basis daarvan krijgt een werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest, altijd een zogeheten transitievergoeding mee. Die bedraagt minimaal een derde maandsalaris met een maximum van 75.000 euro.

Transitievergoeding

Werkgevers lijken voor sommige werknemers de afweging te hebben gemaakt dat het verstandiger is ze nu te ontslaan in plaats van later in het jaar.

De transitievergoeding is fors lager dan de vergoeding die tot dinsdag via de zogeheten kantonrechtersformule kon worden toegekend. Want naast de route via het UWV konden bedrijven bij de kantonrechter om ontbinding van een arbeidsovereenkomst vragen. Dat ging sneller dan het UWV, maar was wel duurder vanwege die vergoeding.

Die vergoeding bedroeg gemiddeld een maandsalaris per gewerkt dienstjaar (dienstjaren onder je 35e telden voor een halve maand mee; die boven de 45 en 55 jaar voor 1,5 respectievelijk 2). Als de werkgever óf de werknemer steken had laten vallen, kon de rechter de vergoeding aanpassen.

De nieuwe transitievergoeding is niet een 'gouden handdruk'. De vergoeding moet ook voor eventuele om- en bijscholing worden gebruikt.

Tool: bereken hier een transitievergoeding (Ondernemer & Fiscus)

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl