Kleine ondernemers die per 1 januari vrijstelling willen hebben van btw hebben nog maar een paar dagen om zich daarvoor aan te melden bij de Belastingdienst.

Het gaat om kleine ondernemers en organisaties met een jaaromzet van maximaal 20.000 euro die gebruik willen maken van de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR). Hun aanmeldformulier moet voor uiterlijk 20 november binnen zijn bij de fiscus.

Zij hoeven, als hun vrijstelling wordt goedgekeurd, geen btw meer in rekening te brengen aan klanten, geen btw meer af te trekken op inkopen en investeringen, zijn niet meer verplicht om facturen voor de btw te versturen en hoeven geen btw-aangifte meer doen.

Ze zijn dan gelijk voor tenminste drie jaar vrijgesteld van btw-verplichtingen, tenzij hun jaaromzet in één kalenderjaar toch boven de 20.000 euro komt. Dan moeten ze zichzelf direct afmelden en mogen dan drie jaar niet meedoen aan de nieuwe KOR. De Belastingdienst waarschuwt daarom dat het van groot belang is de jaaromzet van tevoren goed in te schatten.

Onder de regeling die nog tot het einde van dit jaar geldt moesten kleine ondernemers nog wel btw rekenen aan hun klanten en ook zelf btw betalen ofwel een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. In de nieuwe regeling zijn ze simpelweg vrijgesteld van btw. Ook kunnen nu stichtingen, verenigingen en BV’s gebruik gaan maken van de KOR, terwijl dat tot nu toe alleen natuurlijke rechtspersonen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke rechtspersonen waren.

Wie zich later dan 20 november aanmeldt voor de nieuwe KOR kan alsnog wel gebruik maken van de regeling, maar pas vanaf het volgende btw-aangiftevak dat op 1 april 2020 begint.

Aanmelden voor de kleineondernemersregeling kan via dit formulier.

LEES OOK: Fraude met btw kost Nederland per jaar bijna 3 miljard euro