• De Nederlandse staatsschuld ligt eind dit jaar ongeveer 95 miljard euro hoger dan zonder de coronacrisis het geval zou zijn geweest.
  • Relatief gezien is de toename van de Nederlandse staatsschuld kleiner dan in veel andere eurolanden.
  • De staatsschuld blijft volgens economen van ING dit jaar naar verwachting onder het niveau van 60 procent van het nationaal inkomen.

De schade aan de Nederlandse schatkist door de coronacrisis is minder groot dan in andere landen van de eurozone. Dat zegt het economische bureau van ING in een analyse van de overheidsfinanciën.

De Nederlandse staatsschuld ligt eind dit jaar ongeveer 95 miljard euro hoger dan zonder de coronacrisis het geval zou zijn geweest, becijferen de economen van ING.

De schuldquote van de Nederlandse overheid, oftewel de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), is volgens de bank met 12 procent gestegen tijdens de crisis, vanwege de economische steunpakketten tegen de pandemie.

Gemiddeld is de schuldquote in de eurozone opgelopen met ruim 18 procentpunt. Nederland zit daar duidelijk onder.

In landen als Griekenland, Malta, Cyprus, Spanje, Italië maar ook Oostenrijk is de schuldquote juist harder opgelopen. ING wijst erop dat een aantal van die landen, met name Griekenland, Spanje en Italië, al voor de crisis een hoge schuld hadden.

“De zuidelijke landen hebben echt pech gehad dat het virus juist hun grote toeristische sector raakte”, stelt ING-econoom Marieke Blom in het onderzoek met de naam Prinsjesdagrapport.

Volgens ING ontwikkelt de schuldquote zich tot en met dit jaar alleen in drie andere eurolanden, namelijk Finland, Ierland en Luxemburg, naar verwachting iets gunstiger dan in Nederland.

De schade in Nederland is vooral beperkt door de minder sterke economische krimp in Nederland vergeleken met andere landen.

Ook bleef de Nederlandse economie sterker door de minder strikte lockdowns in ons land vergeleken met andere eurolanden, zegt ING. Verder speelt ook mee dat Nederland een kleinere toeristische sector heeft dan andere landen in Europa. Het wegblijven van toeristen zorgde in onder meer Spanje, Italië en Griekenland voor zware klappen voor de economie.

Kijk je naar de ontwikkeling van de totale overheidsschuld als percentage van het nationaal inkomen, dan blijft Nederland dit jaar naar verwachting net onder de Europese norm van maximaal 60 procent. Daarmee is Nederland één van de zes landen in de eurozone die blijven voldoen aan de Europese basisregels. De overige eurolanden hebben een staatsschuld die hoger is dan 60 procent van het bruto binnenlands product.

LEES OOK: Aantal faillissementen op laagste punt in 30 jaar dankzij massale overheidssteun – maar die wordt vanaf 1 oktober afgebouwd