Goed nieuws voor ouders: zij krijgen komend jaar wat extra ondersteuning. De kinderopvangtoeslag wordt per 1 januari 2020 iets verhoogd.

En ook het kindgebonden budget stijgt. Zo’n 320.000 gezinnen er daardoor gemiddeld 990 euro per jaar extra bij. Verder blijft de kinderbijslag gelijk, maar ouders van 16- en 17-jarigen die al studeren gaan er wel op vooruit.

Dit zijn de drie belangrijkste veranderingen voor gezinnen met kinderen.

1. Kinderopvangtoeslag iets omhoog

De kinderopvangtoeslag wordt komend jaar aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. De maximum uurprijs (het door de overheid bepaalde uurtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert) stijgt naar 8,17 euro voor opvang op een kinderdagverblijf. Nu is dat nog 8,02 euro.

Voor gastouderopvang komt het bedrag uit op 6,27 euro voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Nu is dat nog 6,15 euro.

Voor buitenschoolse opvang gaat het maximale uurtarief omhoog van 6,89 euro naar 7,02 euro.

Betaal je meer dan het maximum uurtarief, dan moet je het extra bedrag uit eigen zak betalen. Vergeet met het oog op de verhoging niet de actuele uurtarieven tijdig door te geven aan de Belastingdienst.

Lees ook op Business Insider

Je hebt per kind in totaal recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Heb je meer kinderen die kinderopvang genieten, dan krijg je voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding.

2. Meer kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen voor gezinnen tot een bepaald inkomen. Komend jaar heeft het kabinet hier meer geld voor gereserveerd.

Behalve dat het bedrag wordt geïndexeerd komt er ook structureel bijna 500 miljoen euro bovenop. Hierdoor krijgen circa 320.000 gezinnen er gemiddeld 990 euro per jaar extra bij. Daarnaast krijgen bijna 300.000 meer gezinnen recht op kindgebonden budget. Zij gaan gemiddeld zo’n 600 euro per jaar ontvangen.

Of dit voor jou geldt, hangt komend jaar niet alleen af van je inkomen, maar ook van je vermogen. Heb je te veel vermogen, dan val je buiten de boot. Op deze website kun je een proefberekening laten maken om te checken of je hier recht op hebt en ook of je in aanmerking komt voor toeslagen.


Volledig bij blijven over hypotheken en al je geldzaken? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief over personal finance.


3. Kinderbijslag ook voor ouders van minderjarige studenten

De kinderbijslag blijft gelijk.

Wel is er goed nieuws voor ouders van 16- en 17-jarigen die al studeren of boven een bepaalde inkomensgrens uitkomen: zij komen vanaf 1 januari ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en houden ook recht op kindgebonden budget.

Op dit moment vervallen deze regelingen nog als een minderjarig kind naar het hbo of de universiteit gaat. Het kabinet vond dat onrechtvaardig.

Lees meer fiscale eindejaarstips: