• Kernenergie kan een toekomstige energiebron worden voor Nederland, blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Wiebes.
  • Uit verschillende studies blijkt dat kernenergie kosteneffectief kan zijn en niet duurder dan energie uit wind of zon.
  • Regeringspartijen VVD en CDA denken al langer dat kernenergie onmisbaar is om de energievoorziening in Nederland volledig CO2-neutraal te maken.
  • De VVD wil drie tot tien kerncentrales bouwen in Nederland. De eerste schop moet in 2025 in de grond. De overheid kan miljarden bijdragen.

Kernenergie kan een rol vervullen als energiebron voor Nederland in 2040. Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer op basis van een rapport van onderzoekers van het in nucleaire energie gespecialiseerde adviesbureau ENCO. Wiebes liet het rapport op verzoek van de Kamer samenstellen.

Volgens verschillende studies kan kernenergie kosteneffectief zijn. De onderzoekers stellen in het rapport dat kernenergie niet duurder is dan energie uit wind en zon indien de systeemkosten van groene stroom, zoals de extra netwerkkosten en de aansluitingskosten, op dezelfde manier worden meegeteld als bij kernenergie.

Deze kosten die onevenredig toenemen bij een hoger percentage van zon- en windenergie worden doorgaans niet meegeteld in de prijs per kilowattuur, maar worden afgewenteld op de netbeheerder of de consument, staat in het rapport.

Om een concurrerende prijs van kernenergie te krijgen zou Nederland zich moeten aansluiten bij de bouw van vergelijkbare centrales in het buitenland. Kernenergie is daarnaast volgens het rapport de meeste veilige manier van het produceren van elektriciteit, veiliger dan zon- en windenergie.

Meerderheid Tweede Kamer ziet kernenergie als mogelijke oplossing

Regeringspartijen VVD en CDA denken al langer dat kernenergie onmisbaar is om de energievoorziening in Nederland volledig CO2-neutraal te maken.

Een Kamermeerderheid ziet kernenergie als een mogelijke oplossing en het staat bedrijven vrij om te investeren in kernenergie. In de praktijk is daar volgens Wiebes momenteel geen animo voor, omdat het maar de vraag is of de hoge investeringen kunnen worden terugverdiend.

Minister Wiebes laat weten dat het kabinet aan de slag gaat met de motie die VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen indiende. Hij verzocht de regering te onderzoeken onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland.

VVD-Kamerlid Mark Harbers zegt woensdag in het AD dat er 3 tot 10 nieuwe centrales nodig in Nederland. "Als we in Nederland de komende jaren niet aan kernenergie gaan, kun je net zo goed je handtekening onder de klimaatdoelen voor Parijs van 2050 weghalen."

'Ik wil geen rommellandschap'

"Met alleen zon- en windenergie gaan we het niet redden om in 2050 de klimaatdoelen te halen", zegt Harbers. "Ik wil ook geen rommellandschap, volgeplempt met windmolens en zonneweides. En ik wil niet afhankelijk worden van gas uit Rusland. Je moet nu al stappen zetten om na 2030 een kerncentrale te kunnen openen."

Daarom moet over vijf jaar al begonnen worden met de bouw van nieuwe kerncentrales, stelt het Kamerlid. "Het zou mooi zijn als de eerste schop rond 2025 in de grond gaat, zodat de eerste centrale in de jaren 30 geopend kan worden." Hij vervolgt: "Kernenergie is vooral in politiek Den Haag een taboe. Daarbuiten niet."

Harbers vindt ook dat de overheid bij moet bijspringen bij de kosten. "Ik zeg niet dat we dat hele bedrag als overheid moeten ophoesten. Maar net als dat we jarenlang de bouw van windmolens hebben gesubsidieerd, kunnen we dat ook bij kerncentrales doen.’’

LEES OOK: Hebben we echt nieuwe kerncentrales nodig om de klimaatdoelen te halen? Dit doen de landen om ons heen