Premium content ophalen
  • Een combinatie van geopolitieke ontwikkelingen en zorgen over klimaatverandering heeft geleid tot een heropleving van de belangstelling voor kernenergie.
  • De behoefte om van fossiele brandstoffen af te stappen neemt aanzienlijk toe sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne.
  • Er zijn verschillende manieren om als belegger te participeren in de groei van kernenergie.
  • Lees ook: Waarom kernenergie een comeback maakt: hoe het werkt, de voor- en nadelen, en de gevaren

Kernenergie zat lang in het verdomhoekje, maar door een combinatie van geopolitieke ontwikkelingen en zorgen over klimaatverandering staat de sector op het punt van een heropleving.

Twee rampen zetten kernenergie voor veel mensen in een kwaad daglicht: het ongeluk bij de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986 en het recentere, door aardbevingen veroorzaakte lek in de centrale van Fukushima in Japan in 2011.

De realiteit is echter dat het aantal rampen in verhouding tot het aantal in bedrijf zijnde kerncentrales miniem is. Daarnaast zijn de veiligheidstechnologie en -procedures met grote sprongen vooruit gegaan sinds de kernramp in Tsjernobyl.

Premium content ophalen