De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of ze kwetsbare zzp’ers zoals pakjesbezorgers, schoonmakers en taxichauffeurs kan helpen bij het maken van collectieve tariefafspraken met opdrachtgevers. Dat zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep in een interview met Het Financieele Dagblad.

“We bekijken of we binnen de wettelijke regels een uitzondering kunnen maken voor deze groep om sociale dumping te voorkomen”, aldus de toezichtbaas in de krant. Hij denkt dat freelancers in bepaalde gevallen toch gezamenlijk afspraken zouden kunnen maken.

“We houden natuurlijk contact met het ministerie van Sociale Zaken en dat van Economische Zaken”, benadrukt Snoep. Normaal zijn zzp’ers, net als alle ondernemers, gehouden aan concurrentieregels die voorschrijven dat zij niet zomaar gezamenlijk mogen optrekken. Opdrachtgevers mogen op hun beurt ook geen prijsafspraken maken om de tarieven laag te houden.

Forse groei flexwerkers in Nederland

Het aantal flexibele werknemers is sinds 2003 met driekwart toegenomen, bleek donderdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO. In totaal waren er vorig jaar ruim 3 miljoen flexwerkers zoals zzp-ers, oproepkrachten en mensen met een nulurencontract.

Zzp’ers en oproepkrachten waren de grootste groepen. Vorig jaar stond de teller op 1,1 miljoen zzp’ers, van wie het merendeel eigen arbeid aanbiedt. De categorieën flexwerkers die sinds 2003 het hardst zijn gegroeid zijn mensen met een zogeheten nulurencontract, zowel met een vast als een tijdelijk contract, en oproepkrachten. Daarvan waren er vorig jaar 539.000 in Nederland.

Oproepkrachten zijn vaak te vinden in de horeca waar ze banen als keukenhulpen en barpersoneel hebben. Ook in winkels en in de landbouw zijn veel oproepkrachten te vinden. Zzp’ers die eigen arbeid aanbieden zijn sterk vertegenwoordigd in creatieve beroepen. Zo zijn kunstenaars, fotografen en radio- en televisietechnici relatief vaak zzp’er.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het onbegrijpelijk dat er niet massaal vaste contracten worden aangeboden in de huidige krappe arbeidsmarkt. “Werknemers hebben behoefte aan zekerheid. Een vast contract zou de norm moeten zijn. Soms werken werknemers al jaren bij dezelfde werkgever, zonder zicht op een vast contract”, zegt voorzitter Nic van Holstein.

Lees ook op Business Insider

Ook de FNV wijst op veel onzekerheid bij werkenden over hun inkomen en toekomst, wat op den duur een grote impact heeft op de samenleving. De bond roept werkgevers op om andere keuzes te maken. “De flexibilisering van de arbeidsmarkt is in de afgelopen 15 jaar doorgeslagen”, aldus bestuurslid Zakaria Boufangacha.