Het kabinet wil de gaswinning in Groningen al in 2022 stoppen, in plaats van uiterlijk 2030, waarvan eerst werd uitgegaan. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Voor het komende gasjaar, vanaf oktober, wil Wiebes de winning al terugbrengen naar onder de veilig geachte grens van 12 miljard kuub, in plaats van 15,9 miljard kuub zoals in eerste instantie gedacht. Door aanvullende maatregelen kan de gaswinning bij normale temperaturen al in 2022 naar nul, aldus de bewindsman.

Wiebes had al aan de Kamer beloofd voor 1 oktober met informatie te komen over het komende gasjaar, dat loopt tot oktober 2020. Hij houdt wel de optie open om in extreem koude winters toch nog gas te winnen in Groningen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen dringt er al lange tijd op aan de winning terug te brengen tot maximaal 12 miljard kubieke meter. De kans op aardbevingen komt volgens de toezichthouder pas op een aanvaardbaar niveau als de gaswinning onder die grens blijft.

Tik op de vingers

Wiebes kreeg eerder dit jaar een tik op de vingers van de Raad van State. Die was er vooral kritisch over dat de minister niet goed wist uit te leggen waarom gaswinning in het nieuwe gasjaar niet verder omlaag kon.

Vooral het toevoegen van stikstof aan gas uit het buitenland draagt bij aan de verdere vermindering van de gaswinning. Door stikstof toe te voegen aan het geïmporteerde gas, wordt het geschikt gemaakt voor Nederlandse consumenten. Daardoor is vervolgens weer minder gas uit de Groningse bodem nodig.

Wiebes schrijft verder dat hij het de negen grootste afnemers wil verbieden Gronings gas te gebruiken na oktober 2022. De wetswijziging die dat moet regelen ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

Het besluit de gaswinning sneller af te bouwen zal gevolgen hebben voor de schatkist, erkent Wiebes. "Dat gaan we allemaal later zien. Financiële overwegingen hebben hierin niet voorop gestaan, zijn niet leidend geweest."

Activisten tevreden

De Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt het versneld afbouwen van de gaswinning in de provincie "hartstikke mooi". "Succes heeft vele vaders, maar de Groninger Bodem Beweging kan wel de grootvader van dit succes worden genoemd", zegt een woordvoerder van de vereniging, die al tien jaar opkomt voor de belangen van inwoners.

De GBB hield jarenlang fakkeltochten, klaagde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan en onderhield contacten met bestuurders. "Het is altijd onze kracht geweest om op meerdere borden te schaken", aldus de woordvoerder. "We voeren actie, maar zijn ook steeds in gesprek gebleven met politici."