Het kabinet wil de gasberging Bergermeer in Noord-Holland veel verder vullen voor het komende winterseizoen dan aanvankelijk de bedoeling was. Het doel gaat omhoog van 68 procent naar 90 procent. Om dat te bereiken is een extra subsidiebedrag van 210 miljoen euro beschikbaar, meldt energieminister Rob Jetten.

Gezien de hoge gasprijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is het voor energiebedrijven niet aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Zij lopen het risico dat gas in de wintermaanden met verlies te moeten verkopen. Daarom stelde het kabinet eerder al een subsidie beschikbaar om bedrijven te verleiden de gasberging toch te vullen.

Van die eerdere regeling bleef een bedrag van 200 miljoen euro over, dat nu alsnog wordt ingezet. Daarnaast komt nog eens 10 miljoen euro beschikbaar. De kosten van de regeling worden via een extra heffing doorberekend aan de gebruikers. In Bergermeer wordt gas opgeslagen dat gebruikt wordt in met name de industrie.

Het kabinet werkt daarnaast aan een regeling waarmee de gasopslag in Norg verder kan worden gevuld. Nu is daar ruim 80 procent van de opslagcapaciteit in gebruik, waarmee het oorspronkelijke doel is gehaald. Eerder deze week bleek dat Gasterra, de handelstak van de NAM, aanvullende financiële voorwaarden stelt aan het opslaan van nog meer gas.

In Norg en ook in de kleinere berging Grijpskerk wordt gas opgeslagen dat geschikt is voor gasfornuizen en verwarmingsketels bij mensen thuis. Door een grotere voorraad aan te leggen wil het kabinet zorgen voor een extra buffer om eventuele tegenslagen op te vangen, bijvoorbeeld een extreem koude winter.

"Qua voorraad staan we er als Nederland goed voor", zegt Jetten. Ook als het erg koud wordt en de aanvoer uit Rusland stilvalt is er genoeg om de winter door te komen. Maar de zorgen over de energieprijzen blijven groot. "Want die prijzen zullen voorlopig hoog blijven en dat raakt huishoudens en bedrijven fors."

Meer over gas? Check ook deze stukken eens: