• De drie nieuwe staatssecretarissen in het demissionaire kabinet geven hun zetel in de Tweede Kamer op.
  • Zij doen dit omdat de Raad van State in een advies over de situatie de dubbelrollen ‘ongelukkig’ noemt.
  • Dat leden van de Tweede Kamer een positie in een demissionair kabinet innemen is in principe echter niet ongrondwettelijk.

De drie nieuwe staatssecretarissen die recent tot het demissionaire kabinet zijn toegetreden, geven hun zetel in de Tweede Kamer op. Dat schrijven zij in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

De Raad van State toonde zich eerder kritisch over de duorol die de Kamerleden annex staatssecretarissen innamen.

Het gaat om de staatssecretarissen Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat – VVD), Dennis Wiersma (Sociale Zaken – VVD) en Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat – D66).

Volgens de Raad van State was hun dubbele rol niet ongrondwettelijk, maar het adviesorgaan plaatste ook kanttekeningen bij dat oordeel.

De belangrijkste adviseur van de regering verklaarde dat “de gang van zaken uit grondwettelijk oogpunt ongelukkig is”. Het is uiteindelijk een zaak van de Tweede Kamer, aldus de Raad van State.

De drie staatssecretarissen schrijven in hun brief aan de Kamervoorzitter dat er geen onverenigbaarheid van functies is, maar dat er inmiddels toch discussie over is ontstaan. Omdat de Raad van State adviseert om de wet op dit punt te verduidelijken, hebben Yeşilgöz, Wiersma en Van Weyenberg besloten direct hun Kamerzetel op te geven.

“Een debat in de Kamer kan dan gaan over de fundamentele vraag die de Raad van State stelt in haar evenwichtige advies over het toetreden van Kamerleden tot een demissionair kabinet, niet over onze drie benoemingen”, aldus de drie bewindslieden in de brief aan Bergkamp.

De Grondwet schrijft voor dat iemand niet tegelijkertijd bewindspersoon en lid van de Tweede Kamer kan zijn. Er is één uitzondering: een demissionair bewindspersoon die bij nieuwe verkiezingen wordt gekozen als Kamerlid, kan minister of staatssecretaris blijven tot er een nieuw kabinet op het bordes staat.

Maar de drie Kamerleden die nu hun zetel opgeven, werden ná de verkiezingen aangesteld als bewindspersoon. Verschillende experts op het gebied van staatsrecht hadden kritiek geuit op de gang van zaken.

Lees meer over Nederlandse politici: