Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft dat woensdag gezegd na sociaal
overleg tussen het kabinet, werkgevers en werknemers.

Asscher zei dat hij het bedrag van 100 miljoen met ,,schrappen en schrapen”
had weten te vinden op zijn eigen begroting. Asscher zei ook dat het kabinet
in het overleg met de sociale partners de komende tijd bereid is verder te
kijken dan het regeerakkoord. Alles kan wat hem betreft aan de orde komen.
Asscher sprak van een goede start van het overleg en sprak vertrouwen uit in
de volgende sessies.

Voorman Bernard Wientjes van VNO-NCW zei dat de twijfel of het kabinet wel
ernst wilde maken met het overleg met de sociale partners wat hem betreft nu
weg is. Hij was blij met een toezegging die minister Stef Blok (Wonen)
dinsdag in de Senaat deed om nog eens te kijken naar mogelijkheden om de
regels rond de aflossingsvrije hypotheek te versoepelen.

Premier Mark Rutte sprak na afloop van een ,,intensief gesprek” dat in een
,,goede sfeer” is verlopen. Rutte zei dat onder meer gesproken was over de
arbeidsmarkt, over de bouwsector en over de jeugdwerkloosheid. Het kabinet
praat de komende maanden verder met de sociale partners.

FNV-voorzitter Ton Heerts zei dat de werknemers nog altijd veel bezwaren
hebben tegen maatregelen in het regeerakkoord, zoals het verkorten van de
WW-duur, maar dat er geen redenen zijn bij de pakken neer te gaan zitten.
,,Wij voelen ook onze verantwoordelijkheid om te knokken voor banen.”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl