ANALYSE – De toenemende kans op een Amerikaanse renteverhoging en de naderende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zorgen voor toenemende onrust op valutamarkten. Ondernemers kunnen zich potentiële ellende besparen door de buitenlandse geldstromen op tijd af te dekken.

Ondernemers die zaken doen met dollarlanden, gaan een interessante periode tegemoet. Janet Yellen, de voorzitster van de Amerikaanse centrale bank, toonde zich in een speech op vrijdag 26 augustus opvallend optimistisch over de economie. Dat wijst erop dat de kans op een renteverhoging toeneemt.

De eerstvolgende bijeenkomst van de Amerikaanse Federal Reserve staat gepland voor 20 en 21 september. Anderhalve maand later vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Zowel een renteverhoging als de onzekerheid van de verkiezingen kan de wisselkoersverhouding tussen euro en dollar in beweging zetten.

Voer voor valutaschommelingen

Als de Federal Reserve over enkele weken de rente verhoogt, blijft het renteverschil tussen Europa en de Verenigde Staten relatief klein. Het wordt dan echter wel steeds duidelijker dat de centrale banken op beide continenten een tegengestelde koers varen. Op valutamarkten anticiperen partijen in dit soort situaties vaak op nieuwe renteverhogingen.

Daar komt bij dat het contrast tussen de belangrijkste Amerikaanse presidentskandidaten lange tijd niet zo groot is geweest. Als het Hillary Clinton niet lukt om de komende weken een duidelijke voorsprong nemen in de peilingen op Donald Trump, kan de electorale onzekerheid fors toenemen.

Prijs van bescherming loopt op

Voor Nederlandse bedrijven die zaken doen in de Verenigde Staten is het van belang om nu zo snel mogelijk de geldstromen in dollars te beschermen tegen de schommelingen van de dollarkoers.

Een valutaoptie geeft het recht om dollars tegen een vooraf vastgestelde verhouding om te wisselen in euro’s. De prijs van een valutaoptie wordt voor een deel bepaald door de hoogte van de volatiliteit. Volatiliteit is een veel gebruikte indicator die de mate van beweeglijkheid van valuta’s (en ook bijvoorbeeld van aandelen) aangeeft. Zie ook kader: klik voor uitvergroting.

Lees ook op Business Insider

De ervaring leert dat die volatiliteit behoorlijk kan oplopen naarmate een belangrijke datum dichterbij komt. In de aanloop naar het Brexit-referendum begon het Britse pond bijvoorbeeld steeds sterker te schommelen. Door de grote onzekerheid over de uitkomst liep de prijs van bescherming in de vorm van valutaopties enorm hoog op.

Zorgeloos toekijken

Partijen die nu een valutaoptie kopen, hebben de luxe om zich de komende maanden niet al te veel zorgen te hoeven maken over de Amerikaanse ontwikkelingen. In het meest gunstige scenario houden ze daar zelfs wat aan over.

Een rundvleesexporteur die zich bijvoorbeeld met een valutacontract indekt tegen een daling van de Amerikaanse munt, zal profiteren als de dollar flink stijgt. Hij is weliswaar de kosten voor de aanschaf van het contract kwijt. Maar de betalingen van zijn klanten in dollarlanden zijn in euro’s uitgedrukt meer waard. Zo neemt zijn omzet neemt toe, zonder dat hij risico liep van een vergelijkbare daling als de dollar onderuit was gegaan.

Joost Derks is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (NBWM). Hij begon zijn carrière bij Van Lanschot Bankiers en inmiddels heeft Derks ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties en/of beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.