311 euro komt er in de komende vier jaar bovenop de gemiddelde zorgpremie. Dat blijkt uit de berekeningen die het Centraal Planbureau (CPB) traditiegetrouw uitvoert naar aanleiding van nieuwe kabinetsplannen.

In dit geval komt het cijfer naar voren in Kamervragen die parlementariërs stelden, schrijft de Volkskrant.

Waar de premie nu nog 1.290 euro gemiddeld per jaar bedraagt, stijgt dat in 2021 naar een bedrag van 1.601 euro.

De twee belangrijkste redenen voor die verwachte stijging, aldus het CBP, is dat Rutte III het eigen risico bevriest op 385 euro terwijl de zorgkosten in het algemeen doorstijgen. Normaal gesproken hangt de hoogte van het eigen risico af van de totale kosten van de zorg.

Het demissionaire kabinet hield rekening met een eigen risico van 400 euro. Een noodwet op initiatief van de toen nog onderhandelende partijen bevroor het bedrag echter op dezelfde 385 euro die het nu is. In het regeerakkoord is die wet nu verlengd tot eind 2021.

Het CPB schat dat de gemiddelde zorgpremie er de komende jaren zo uitziet:

2017: 1.290 euro
2018: 1.359 euro
2019: 1.431 euro
2020: 1.526 euro
2021: 1.601 euro

Lees ook op Business Insider

Een belangrijke kanttekening is dat de zorgpremie niet vaststaat en verzekeraars die zelf berekenen op basis van hun eigen bedrijfsvoering en inschattingen. Zo meldde de kleine verzekeraar DSV – de eerste die de premie voor het jaar erna bekendmaakt – juist lagere kosten: 1.287 euro per jaar. Dat komt neer op 50 cent korting per maand ten opzichte van dit jaar.