Beleggen. Het klinkt eng, en risicovol. Dus waarom koppelen we het aan een belangrijk product zoals pensioen? De belangrijkste reden is hier om jouw pensioenpot in waarde te laten stijgen. Hieronder leggen we kort aan je uit, hoe dat wordt gedaan.

Als je pensioen opbouwt bij een premiepensioeninstelling (PPI), wordt je pensioen dus belegd. Dat wordt gedaan, zodat je straks een goed pensioen hebt. Dat klinkt gewaagd: de beurzen kunnen flink op en neer gaan, zoals in het afgelopen jaar maar weer eens is gebleken. Toch vallen deze risico’s van beleggen voor je pensioen enorm mee. De risico’s worden bij Aegon Cappital voortdurend in balans gehouden via spreiding. “Denk daarbij niet alleen maar aan het spreiden in verschillende beleggingen, maar ook aan spreiding in de tijd. Hoe langer je beleggingshorizon, hoe beter je in staat bent deze risico’s te dragen”, stelt Serge Mans, salesmanager bij Aegon Cappital.

Waarom beleggen pensioenuitvoerders je pensioen? 

Laten we eerst naar de vraag kijken wáárom pensioenuitvoerders je pensioen beleggen. Dat is nodig voor voldoende rendement. Van elke euro die je als pensioen ontvangt is 30% tot 50% afkomstig van je eigen inleg. De rest is afkomstig uit het rendement op je beleggingen. Als je het pensioengeld op een spaarrekening zou zetten, levert dat nauwelijks iets op. Dit komt omdat je hier weinig tot geen rendement op maakt. Je kunt dan een karig pensioen verwachten.

Rekenmethode om de risico’s te kunnen vergelijken 

Bij beleggen gaan rendement en risico hand in hand. Om je pensioenpot te laten groeien, is een bepaald risico nodig. Helaas kan dit risico er ook voor zorgen dat je beleggingen tegenvallen. En je rendement dus ook. Dan krijg je een lager pensioen dan vooraf was verwacht. “Gelukkig kun je bij Aegon Cappital zelf bepalen hoeveel risico je loopt. En ook of je extra inleg in je pensioenrekening wil storten”, zegt Mans.  

Om te berekenen hoeveel je jaarlijks kunt inleggen om een bepaald pensioen op te kunnen bouwen, maakt Aegon Cappital gebruik van een rekenmethodiek die deze verwachting in kaart brengt. Na invulling zie je als deelnemer een verwacht negatief en positief scenario. Hierdoor kun je beter plannen en keuzes voor de toekomst maken.  

De rekenmethode is voor alle pensioenuitvoerders gelijk en zorgt ervoor dat je als deelnemer altijd op een vergelijkbare wijze wordt geïnformeerd over de verschillende scenario’s van beleggingen.  

Hoe gaat Aegon Cappital om met de risico’s? 

1. Spreiding van beleggingen 

Een belangrijke manier om de risico’s van beleggen te minimaliseren, is spreiding. Aegon Cappital spreidt de beleggingen breed over diverse bedrijfstakken en in alle regio’s. Dus in gevestigde sectoren als banken, voedingsfabrikanten en nutsbedrijven, maar ook in jonge, snelgroeiende bedrijfstakken. Zoals de ict-sector en de chipindustrie. En in Eerste-wereldlanden, zoals Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten, maar ook in landen als Brazilië, Zuid-Afrika en India.  

Sommige beleggingen zullen conform de verwachtingen presteren, anderen doen het beter of minder goed dan verwacht. Door deze spreiding hebben een paar tegenvallers echter nauwelijks invloed op het eindresultaat. 

2. Lifecycle-beleggen 

Een ander risico van beleggen voor je pensioen is dat het rendement tegenvalt in de laatste jaren voor je met pensioen gaat. Dit risico dekt Aegon Cappital af met het zogeheten lifecycle-beleggen. Dat houdt in dat je risico in de laatste 12 tot 20 jaar voordat je met pensioen gaat, wordt afgebouwd.  

Tot bijvoorbeeld je 50ste beleg je voornamelijk in aandelen, omdat die op lange termijn het hoogste rendement opleveren. Maar ook het hoogste risico. Daarom wordt vanaf die leeftijd elk jaar een deel van de risicovolle beleggingen verkocht. De opbrengst gebruikt Aegon Cappital voor de aankoop van veilige beleggingen. Die leveren weliswaar veel minder op, maar zo klik je de winsten die je in het verleden hebt gemaakt, vast. Als er vlak voor je pensioendatum een grote crisis ontstaat, heeft dat nauwelijks nog invloed op de hoogte van je pensioen. 

3. Zelf je risico bepalen met de profielwijzer 

Hoewel Aegon Cappital de risico’s dus op verschillende manieren probeert te beperken, kan je zelf ook kiezen hoeveel risico je wilt nemen. Deelnemers kunnen vooraf en ook tijdens de pensioenopbouw bij Aegon Cappital kiezen tussen 5 beleggingsprofielen. Welk profiel er bij jou past, bepaal je met de profielwijzer.  

Als je risicomijdend bent, zal je misschien uitkomen op een defensief profiel. Dat betekent dat je een minder groot deel van de inleg in aandelen belegt en begin je ook eerder aan de risico-afbouw. In een offensief profiel wordt aanvankelijk 100% van de premie in aandelen belegd en komt de risico-afbouw later op gang. Je behaalt dan hoogstwaarschijnlijk een (veel) hoger rendement, maar er is ook een kans dat het rendement tegenvalt en je je pensioen doelbedrag niet haalt.  

Het risico is dus dat je een hoog rendement kunt behalen, maar ook een laag rendement. Maar zelfs in het worst case-scenario is je pensioenpot altijd stukken hoger dan wanneer je helemaal niet of alleen op de meest veiligste manier belegt.

Dit is een artikel in een reeks van Aegon Cappital. Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. Vooruitdenken, dat is waar we blij van worden. Samen met adviseurs, werkgevers en werknemers. Zodat werknemers nú slimme keuzes maken voor later. Lees meer artikelen in het dossier Toekomstgericht werkgeverschap.