Aanvullende zorgverzekeringen dreigen op termijn te verdwijnen. Daardoor bestaat het risico dat bepaalde zorg straks niet langer tegen een redelijk bedrag verzekerbaar is, waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB).

Veel Nederlanders nemen eigenlijk alleen nog een aanvullende polis als ze verwachten van die extra zorg gebruik te maken.

Sommige polissen zijn nu al verlieslatend voor verzekeraars. Die zien zich genoodzaakt de dekking ervan te verkleinen of een andere medische selectie toe te passen.

Toezichthouder pleit voor meerjarige aanvullende verzekeringen

Nog altijd hebben ruim vier van de vijf verzekerden naast hun basisverzekering ook een aanvullende verzekering. Maar tien jaar terug ging het nog om meer dan negen op de tien. Verder kiezen steeds meer mensen voor een hoger eigen risico om hun persoonlijke verzekeringslasten te drukken.

DNB dringt bij de branche aan op een kritisch onderzoek naar manieren om het bedrijfsmodel van de verzekeraars toekomstgerichter te maken. Een idee zou bijvoorbeeld kunnen zijn om meerjarige aanvullende verzekeringen te gaan aanbieden. Dat kan voor verzekeraars handig zijn bij het doen van investeringen.

In een rapport van de toezichthouder worden meerdere zaken genoemd die extra aandacht vereisen. Zo gaan de totale zorgkosten in Nederland door de vergrijzing de komende jaren naar verwachting fors omhoog. Dit vraagt om scherpe keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om het inkopen van zorg.

Afrekening met ziekenhuizen gaat traag

Wat verder opvalt is dat zorgverzekeraars moeite hebben met het correct inschatten van hun inkomsten en uitgaven. Dit komt onder meer doordat ziekenhuizen traag zijn met het indienen van declaraties.

Lees ook op Business Insider

Bij de verzekeraars kunnen schadejaren soms pas met een vertraging van twee tot drie jaar worden afgerekend. DNB pleit ervoor dat dit hele proces sneller gaat plaatsvinden.

Een ander punt dat wringt is de gereguleerde marktwerking waarbinnen zorgverzekeraars opereren. Zo mogen de verzekeraars nog altijd geen winst uitkeren aan investeerders. Dat maakt het volgens DNB lastiger voor hen om kapitaal van buiten te kunnen aantrekken.

Zorgverzekeraar VGZ: niets mis met aanvullende polis

Zorgverzekeraar VGZ kan zich helemaal niet vinden in de analyse van De Nederlandsche Bank (DNB) dat de aanvullende zorgverzekeringen op termijn dreigen te verdwijnen. Dat heeft een woordvoerder dinsdag laten weten. “Het huidige systeem functioneert prima”, zegt hij.

De VGZ-zegsman herkent zich niet in de analyse van DNB. “Dat mensen zich aanvullend verzekeren daar is niks mis mee. Dat is voor ons ook helemaal niet verlieslatend.”

Volgens VGZ, dat naar eigen zeggen een kwart van alle zorgpolissen verstrekt, zijn de conclusies van DNB voorbarig. “Dit levert onnodig onrust op bij onze klanten. Wij hebben regelmatig contact met DNB. We zullen ze dan ook vragen waar deze analyse vandaan komt”, aldus de zegsman.

Zorgverzekeraars Nederland laat een inhoudelijke reactie op het DNB-rapport over aan de individuele leden. Andere zorgverzekeraars waren nog niet bereikbaar voor commentaar.