Er zijn tot eind mei van dit jaar al meer incidenten gebeurd met recreatieve drones dan in heel 2015. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn er in de eerste vijf maanden 39 incidenten genoteerd. Vorig jaar waren dat er vijftien in totaal.

Op twee na zijn alle voorvallen van dit jaar gemeld door piloten die er een in de buurt van hun toestel zagen.

Hoeveel recreatieve drones er in Nederland zijn, is niet precies bekend maar iedereen kan een drone kopen. De branchevereniging voor drones (Darpas) schat dat er tussen de 100.000 en 125.000 drones in Nederland zijn.

Er zijn wel regels waar de recreatieve dronebezitters zich aan moeten houden. Het is verboden met een drone te vliegen op of nabij vliegvelden, vanwege het risico dat de drone op een vliegtuig botst. Van de gemelde voorvallen dit jaar ging het 31 keer om recreatieve drones die in de buurt van een luchthaven vlogen, waarvan 24 bij Schiphol.

Nieuwe regels

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) kondigde eerder dit jaar aan de regels voor recreatieve drones aan te zullen scherpen. Deze mogen dan nog maar maximaal 50 meter hoog en maximaal 100 meter ver vliegen. Verder moeten ze op 50 meter afstand van bebouwing, mensenmenigten en wegen blijven. Ook gaan de straffen bij een overtreding mogelijk omhoog.

In juni begon de overheid een voorlichtingscampagne om gebruikers van de onbemande vliegtuigjes op de regels te wijzen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl