• Het macro-economische plaatje was deze week niet erg positief, maar dat deerde de beurs niet.
  • In de VS zetten de S&P 500-index en de Nasdaq nieuwe records neer en het aandeel Tesla is bezig met een wederopstanding.
  • Beursexperts Michael Nabarro en Gökhan Erem bespreken de belangrijkste ontwikkelingen op de financiële markten.

ANALYSE – Deze week vielen nagenoeg alle macro-economische cijfers in de VS tegen. De beurs volgt echter een geheel eigen dynamiek en dat resulteerde vrijdag in nieuwe records voor de S&P 500-index en de Nasdaq. Opvallend was onder meer dat het zwaar geplaagde aandeel Tesla bezig is met een wederopstanding. Daarover in het tweede deel van deze column neer. We beginnen met het algemene economische plaatje.

Vrijdag bleek uit het maandelijkse arbeidsmarktrapport in de VS dat de werkloosheid is gestegen tot 4,1 procent. De Amerikaanse banengroei in juni was met 206.000 banen erbij weliswaar een fractie beter dan economen hadden verwacht. Maar dit cijfer lag wel onder het neerwaarts bijgestelde cijfer van mei.

Zoals je in de grafiek hieronder ziet, is het oorspronkelijke banencijfer de afgelopen vijf maanden liefst vier keer neerwaarts bijgesteld. Bovendien komt dit jaar het grootste gedeelte van de banengroei bij de overheid vandaan en niet uit het bedrijfsleven.

Het bredere patroon bij de macro-cijfers in de VS is dat die vaker tegen- dan meevallen. Dat is bijvoorbeeld te zien bij de zogenoemde Surprise Index van databureau Bloomberg. Deze index geeft de verschillen weer tussen prognoses van economen over economische data en de gepubliceerde cijfers.

In de onderstaande grafiek is te zien dat de negatieve verrassingen dit jaar overheersen en dat economen achteraf gezien te positief zijn geweest.

De vraag is vooral hoe de Amerikaanse centrale bank hiermee zal omgaan. Aan de ene kant is de inflatie in de VS behoorlijk hardnekkig. De Federal Reserve moet echter niet alleen op de inflatie letten met het monetaire beleid, maar heeft ook een mandaat om de werkgelegenheid te ondersteunen.

Als het zo doorgaat met de zwakker wordende economische data, neemt de druk op de Federal Reserve toe om de beleidsrente toch vrij snel te verlagen. Eind juli is weer de volgende rentevergadering en we houden er rekening mee dat het verhaal van de centrale bankiers dan meer nadruk legt op de afkoeling van de economie om te kunnen voorsorteren op lagere rentes.

Concentratierisico op de beurs

We wijzen er regelmatig op dat de beurs de economie niet is. Aandelenmarkten kennen een eigen dynamiek en In de VS trekt een groep van ongeveer tien aandelen sinds eind 2022 de kar op de beurs. Dat zijn vooral techbedrijven die worden verbonden met de AI-revolutie. Voor de Nederlandse beurs geldt overigens iets vergelijkbaar met de dominante rol van chipbedrijven ASML, ASMI en Besi

Om te onderstrepen hoe belangrijk de Big Tech-bedrijven zijn geweest voor de prestaties van de Amerikaanse beurs, zie je hieronder de grafiek van de brede, Amerikaanse S&P 500 index, maar dan gelijkgewogen. Dus alle 500 aandelen wegen voor 1/500 mee. Dit is anders dan bij de 'gewone' S&P 500, waar bedrijven met een grotere marktkapitalisatie zwaarder meewegen.

In de naar marktkapitalisatie gewogen index zijn de Big Tech-bedrijven dominant en die index breekt record na record. Maar zoals in de grafiek hieronder te zien is, heeft de gelijk gewogen index sinds het laatste hoogtepunt van 2022 geen terreinwinst meer geboekt.

Zelden is het concentratierisico zo groot geweest. De financiële markten snakken daarom naar versnelde renteverlagingen om de andere 490 namen in de index een zetje in de rug te geven, zodat er verbreding ontstaat en het algehele marktrisico weer wat kleiner wordt.

Is Tesla na drie jaar weer op weg naar hogere koersen?

Bij het handjevol aandelen dat de beursrally domineert ging de meest aandacht in 2023 uit naar de zogenoemde Magnificent 7: Apple, Amazon, Google/Alphabet, Microsoft, Nvidia, Meta en Tesla. Trouwe lezers weten hoe enthousiast wij waren en zijn over deze groep. In de grafiek hieronder zie je ook dat deze week de records weer werden aangescherpt.

Echter, over één van de leden van de Magnificent 7 waren we minder te spreken dit jaar: Tesla. Dat aandeel deed in de eerste helft van 2023 nog mee met de andere zes, maar zakte weg vanaf de tweede helft van vorig jaar.

Deze week is echter een flinke omslag te zien. Het aandeel Tesla heeft een indrukwekkende koerssprong gemaakt. Dat zie je in de grafiek op weekbasis hieronder helemaal rechts.

De drie groene pijltjes in de grafiek laten zien dat er in de afgelopen maanden een klassieke technische bodemvorming heeft plaatsgevonden. Deze week werden de meest recente top en de dalende trendlijn in één keer opwaarts doorbroken. Hiermee is vanuit technische optiek meer opwaarts potentieel ontstaan voor een opmars van het aandeel Tesla tot in eerste instantie 300 dollar.

Maar waar komt dat vandaan? Als je iets verder terugkijkt, zie je dat het aandeel Tesla per saldo al bijna drie jaar in een dalende trend zit.

Bij de koerssprong 27 procent voor het aandeel Tesla deze week, werd veel gewezen op de het feit dat de autoverkopen van Tesla in het tweede kwartaal van dit jaar iets minder sterk waren gedaald dan verwacht.

Misschien wel belangrijker was echter dat Tesla dinsdag meldde in het tweede kwartaal fors meer batterijen voor stroomopslag te hebben verkocht. In totaal ging het om een verkochte capaciteit van 9,4 GWh en dat was ruim het dubbele van de verkochte capaciteit In het eerste kwartaal.

Tesla biedt niet alleen de Powerwall als thuisbatterij aan, maar in toenemende mate ook zogenoemde Megapacks als onderdeel van het infrastructuur van het stroomnet. Wat inmiddels begint op te vallen is dat de energiebusiness van Tesla een fors groter aandeel krijgt in de totale omzet. In het tweede kwartaal zou het volgens sommige analisten om ruim 20 procent kunnen gaan.

Duidelijk is dat stroomopslag als onderdeel van de energie-infrastructuur steeds belangrijker wordt, nu het aandeel van zonnestroom en windenergie toeneemt. Ook zal de vraag naar stroom alleen maar groter worden, met de opkomst van artificial intelligence en grote investeringen in energieslurpende datacenters. Mogelijk zit Tesla op de eerste rij om hier flink van te profiteren. Als die fantasie in het aandeel schiet, zijn hogere koersen waarschijnlijk.

Op 17 juli komt Tesla met de kwartaalresultaten naar buiten en dan zal blijken dat het aandeel nog altijd zeer hoog is gewaardeerd. Het aandeel is dus niet zonder risico, mede omdat de concurrentie onder producenten van elektrische auto's moordend is. Tesla heeft hier eveneens last van, maar met de batterijtechnologie heeft het bedrijf voorlopig een unieke voorsprong op andere autofabrikanten. Een ander risico is de geopolitieke spanning tussen de VS en China, waar Tesla kwetsbaar voor is.

Mocht de recente koersuitbraak van Tesla geneutraliseerd worden, dan is het tijd om eieren voor je geld te kiezen. Fantasie en verwachtingen spelen een belangrijke rol bij dit soort aandelen met dit soort waarderingen en de fantasie mag er niet uitlopen.

Wat betreft de andere zes van Magnificent 7: die lopen vooralsnog lekker door en geven op dit moment geen reden om winst te nemen. Eerst maar eens kijken wat het komend cijferseizoen brengt.

Het cijferseizoen begint op vrijdag 12 juli met een aantal Amerikaanse grootbanken. De lat ligt hoog qua verwachtingen, want veel analisten hebben hun verwachting niet aangepast voor de verslechterende economische omstandigheden en dat kan voor meerdere tegenvallers zorgen.

In onze bijdrage van afgelopen week lieten we al zien dat technologiebedrijven naar verwachting de sterkste bijdrage zullen leveren aan de winstgroei van de S&P 500-index en dat is gelet op de recente prestaties ook niet gek. De vraag is dan ook meer wat andere sectoren zullen rapporteren.

We houden jullie uiteraard op de hoogte en sluiten af met een grafiek van de S&P 500 die keurig in het midden van het opgaande trendkanaal beweegt. Dat biedt zowel wat ruimte opwaarts als neerwaarts, zonder dat we een trendbreuk verwachten.

Vooralsnog voorzien we dus hogere koersen en is er geen reden om negatief te worden.

Michael Nabarro, Chartered Market Technician (CMT), Gökhan Erem, ook CMT, zijn onafhankelijke beleggingsspecialisten die beide meer dan 25 jaar werkzaam zijn in de financiële sector. Met gedegen kennis en ruime ervaring bedienen zij professionele en particuliere beleggers aan de hand van hun methodisch onderbouwde, actieve beleggingswijze.

Deze column bevat meningen en bevindingen van de auteurs. De financiële waarden die in dit schrijven genoemd worden kunnen onderdeel uitmaken van de beleggingen van de auteurs als ook van hun relaties.

Deze column is niet bedoeld als advies in enige vorm en dient als niet-gepersonaliseerde informatie over de financiële markten.