De laatste weken verandert er door de uitbraak van het coronavirus veel op financieel-economisch vlak: uitgaven van zowel consumenten als bedrijven worden door de COVID-19-uitbraak onmogelijk gemaakt of uitgesteld.

Op korte termijn betekent dit voor veel bedrijven een omzetdaling voor een periode van onbekende duur, terwijl de vaste kosten door blijven lopen. De verwachting is dan ook dat in 2020 de Nederlandse economie zal krimpen.

De belangrijkste uitdaging voor getroffen ondernemers is om voldoende liquide middelen te behouden, of te verkrijgen, om deze moeilijke periode door te komen.

Druk op de liquiditeit

“De druk op de liquiditeitspositie bij ondernemingen is duidelijk merkbaar,” zo stelt Meile Salverda van Lindenaar & Co Corporate Finance. “Echter voelen financiers ook de druk om enerzijds hun eigen risico’s te beheersen en anderzijds hun klanten zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.”

Uit meerdere gesprekken blijkt dat banken de afdeling ‘bijzonder beheer’ aan het opschalen zijn. Met name voor de sectoren die het hardst geraakt worden, zoals non-food retail, horeca en leisure.

Salverda: “Risicobeheersing van de huidige portefeuille heeft duidelijke de hoogste prioriteit.” Financiers gaan proactief het gesprek aan met klanten om de risico’s van hun portefeuille in kaart te brengen en vragen hen om liquiditeitsscenario’s te maken.

Neem zelf initiatief bij benadering financier

Lindenaar & Co adviseert ondernemers om zelf proactief de invloed van COVID-19 op de liquiditeitspositie in kaart te brengen, ook als ze van mening zijn dat de gevolgen voor hen beperkt zijn. Neem als uitgangspunt het meest recente budget voor de komende twee jaar en bepaal per maand wat de invloed van COVID-19 is op de opbrengsten en de kosten.

Lees ook op Business Insider

Vergeet hierbij niet om rekening te houden met de invloed van zaken als betaaltermijnen, ondersteunende overheidsmaatregelen en eenvoudige kostenbesparingen. Niemand weet hoelang de invloed van COVID-19 merkbaar zal zijn, maar houd zeker rekening met een periode tot en met juni. Daarnaast is het verstandig om met verschillende scenario’s rekening te houden om een goed inzicht te krijgen in de gevolgen van een langere periode met beperkende maatregelen. 

Bovenstaande analyse geeft een helder inzicht in de maandelijkse liquiditeitsbehoefte. Indien er een liquiditeitstekort ontstaat of dat daar kans op is, is het verstandig om proactief de financier te benaderen om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het liquiditeitstekort. Ook een mogelijk probleem met het niet kunnen slagen voor de convenantentoets zonder dat er een tekort ontstaat, is voldoende reden om met de financier in contact te treden.

Sneller in aanmerking komen voor financiering

Met een uitgebreide presentatie inzake de gevolgen van COVID-19 op de onderneming in verschillende scenario’s, de additionele financieringsbehoefte en de terugbetaalcapaciteit van deze behoefte zal de financier eerder bereid zijn om een verzoek in te willigen.

“Laten zien dat je in control bent is in dit geval cruciaal en zorgt vaak ook nog voor een snellere afhandeling,” zegt Paul Lindenaar van Lindenaar & Co. “Tevens laat deze benadering ook zien dat je begrip hebt voor de positie van de financier en waar haar prioriteiten liggen”.

Indien additionele financieringsbehoefte wordt verzocht zal de financier in ieder geval vragen wat de aandeelhouders kunnen betekenen in de financieringsbehoefte en of er recentelijk dividenduitkeringen hebben plaatsgevonden.

De bank zal beoordelen of zij wil en kan bijspringen, waarbij eventueel regelingen als de uitgebreide GO en BMKB toegepast kunnen worden. Hierbij is het voor de bank van belang wat het toekomstperspectief is van de onderneming. Daarnaast beoordeelt de bank of de financiële positie van de onderneming vóór de uitbraak van het COVID-19 virus niet reeds onvoldoende was.

Toekomstige financieringsstructuur

Onder de huidige omstandigheden dient de liquiditeitspositie op korte termijn in kaart te worden gebracht en te worden geborgd. Op lange termijn kan op basis van de financiële positie en behoeftes van de onderneming de financieringsstructuur via verschillende vormen worden herzien.

Denk hierbij aan herstructurering van het eigen en vreemd vermogen, herfinanciering, desinvesteringen van niet-strategische bedrijfsonderdelen en werkkapitaal en asset-based financiering.

Het doel is om na de COVID-19-crisis een financieringsstructuur op te tuigen waarmee de onderneming de komende jaren haar plannen kan verwezenlijken, die voldoende ruimte biedt om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen, maar ook om eventuele kansen die ontstaan te kunnen grijpen.

Over Lindenaar & Co Corporate Finance:

Als één van de eerste onafhankelijke corporate finance boutiques in Nederland begeleidt Lindenaar & Co Corporate Finance hun klanten op het gebied van overnames en (her)financieringen. Met de uitgebreide kennis en transactie-ervaring komen zij met een gedegen advies en streven er iedere keer naar om de verwachtingen van de klant te overtreffen.