Is meer dan 100.000 euro verdienen een probleem? Op het eerste gezicht zou je denken van niet. Een prima inkomen. Maar ook een inkomen waarop je de levensstandaard baseert. En dat vormt een probleem als je met pensioen gaat. Maar er is een oplossing schrijft Sonia Beedie van Pellicaan Advocaten.

Door een aantal wijzigingen op het gebied van fiscaliteit en pensioenregelgeving, is het bedrag dat je belastingvrij mag wegleggen voor je pensioen veel lager dan voorheen. Dat geldt voor alle inkomens, maar met name voor mensen met hoge inkomens. Tijd dus om zelf aanvullende actie te nemen.

Hoe zit dat: het maximaal op te bouwen percentage zit in een vrije val. Per 1 januari 2014 werd de fiscale richtleeftijd voor pensioen verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Ook daalde het fiscaal maximaal op te bouwen percentage bij een middelloonregeling van 2,25 naar 2,15 procent. Per 2015 gaat dat nog verder omlaag naar 1,875 procent.

Bovendien mag slechts tot maximaal een pensioengevend salaris van Euro 100.000 pensioen worden opgebouwd. Kortom: of je nu een beschikbaar premie regeling, een middelloonregeling of een eindloonregeling hebt, het op te bouwen percentage daalt fors. Het maximaal pensioengevend salaris is gemaximeerd en de pensioen-richtleeftijd stijgt.

Voorbeeld: Annet heeft een pensioengrondslag van 150.000 euro en had voor 2014 een middelloon regeling die 2,25 procent aan recht opbouwde (3.375). Zij zal vanaf 1 januari 2015 nog maar opbouwen over Euro 100.000 tegen 2,15 (2.150). Na dertig jaar werk onder de oude regeling zou zij dus 101.250 euro per jaar krijgen, terwijl zij onder de nieuwe regeling na 30 jaar maar euro 64.500 zou krijgen.

Wat kun je doen

Om te beginnen is het belangrijk om een berekening te (laten) maken van de oude situatie en de verwachting die er toen was, en de nieuwe situatie. Als het verschil in beeld is, kan de vraag worden beantwoord hoe dat gat te dichten.

Als niet over het hele arbeidzaam verleden volledig pensioen is opgebouwd, is er soms ruimte om in de tweede pijler (via lijfrentes bij voorbeeld) aanvullend te sparen en de betaalde premie bij de inkomstenbelasting in aftrek te brengen. Dit kan eenvoudig worden berekend en worden benut.

Het is ook mogelijk om het meer in eigen hand te houden, door bij voorbeeld een hypotheek af te lossen en zo de latere lasten na je pensionering te verlagen.

Netto pensioen of netto lijfrente

Specifiek als compensatie voor de inkomens boven Euro 100.000 is een nieuwe faciliteit bedacht: een netto pensioen of netto lijfrente. Dit is de mogelijkheid om op vrijwillige basis een netto pensioen (tweede pijler) of netto lijfrente (derde pijler) op te bouwen.

Op het eerste gezicht lijkt dit een sigaar uit eigen doos: het wordt immers uit netto loon betaald en de premies zijn niet aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. De opbouw is echter wel vrijgesteld van vermogensbelasting en het rendement eveneens. Daardoor kan dit toch een interessante oplossing zijn.

De kern van de boodschap is helder: er verandert zo veel, dat het echt raadzaam is eens te (laten) rekenen wat er gebeurt, en welke oplossingen er zijn. Ook voor de mensen met een inkomen boven de ton.

Sonia Beedie is advocaat bij Pellicaan advocaten en gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl