Voor de Nederlandse huizenmarkt was 2016 een topjaar.  Het aantal woningverkopen steeg met 20 procent en huizenprijzen namen gemiddeld met 5 procent toe, zo schetsen economen van ABN Amro in de donderdag gepubliceerde Woningmarktmonitor.

De combinatie van een aantrekkende economie, dalende werkloosheid, meer banen en een extreem lage hypotheekrente gaven de woningmarkt de wind in de zeilen. Maar hoe zit dat in 2017?

De economen schetsen enkele trends. Ook dit jaar blijft de Nederlandse economie aardig groeien en trekt de werkgelegenheid aan.

Toch zal de woningmarkt iets aan kracht inboeten. Dat zal in eerste instantie te zien zijn bij de afname van de groei van de woningverkopen. Tegelijk zullen de woningprijzen in 2017, net als het voorgaande jaar, met 5 procent stijgen. Pas in 2018 ziet ABN Amro een afvlakking van de gemiddelde prijsstijging naar 3 procent.

huizenmarkt

Huizenmarkt 2017: aantal verkopen stijgt minder snel

De afzwakking van de woningverkopen in 2017 heeft volgens ABN Amro enerzijds te maken met de daling van het aantal toetreders. Door de aanscherping van de normen voor het verkrijgen van een maximale hypotheek wordt het lastiger voor starters om een huis te kopen.

Daarnaast is er aan de aanbodkant een gebrek aan woning die geschikt zijn voor verkoop. En naar verwachting stijgt de hypotheekrente in 2017. Dit laatste heeft vooral te maken met een verandering van het beleid in de Verenigde Staten, waar de inflatie begint op te lopen. Dit duwt Amerikaanse rentes omhoog en dat heeft ook effect op de rest van de wereld.

Huizenprijs blijft fors stijgen

Hoewel het aantal woningverkopen dus minder hard zal groeien, rekent ABN Amro nog wel op een forse prijsstijging van huizen in 2017 met 5 procent. Dit heeft volgens economen van de bank vooral te maken met de krapte in het aanbod, mede door het gebrek aan voldoende nieuwbouw.

"Toch zit er een plafond aan de prijsstijging. Naarmate de rente verder oploopt, zullen de hypotheeknormen steeds knellender worden. De aanscherping van de normen had de afgelopen jaren weinig effect op de prijsontwikkeling, doordat de rente daalde. Dit verandert als de rente stijgt", valt te lezen in het rapport. Vandaar dat ABN Amro in 2018 een geringere prijsstijging van 3 procent verwacht voor de Nederlandse huizenmarkt.