De gemiddelde huizenprijs is sinds 2013 tot zo’n grote hoogte gestegen dat het voor velen steeds moeilijker wordt om een huis te bemachtigen. Zeker als eenverdiener is de maximale hypotheek die je kunt krijgen, vaak ontoereikend om een doorsnee woning te kunnen kopen.

Maar hoe hoog is de gemiddelde hypotheek die huiseigenaren afsluiten eigenlijk en wat zijn de verschillen per leeftijdsgroep?

In het vierde kwartaal van 2019 bedroeg de gemiddelde huizenprijs 326.000 euro, opnieuw een record. Daarmee is de huizenmarkt behoorlijk onbereikbaar geworden, vooral voor mensen die volledig afhankelijk zijn van een hypotheek.

Business Insider schreef eerder dat het gemiddelde inkomen van eenverdieners bij hypotheekaanvragen voor geen enkele generatie voldoende is om met een maximale hypotheek de gemiddelde huizenprijs van 326.000 euro te bekostigen.

We kwamen tot deze conclusie door te kijken naar het gemiddelde inkomen per generatie van hypotheekaanvragers (eenverdieners), aangeleverd door intermediair De Hypotheekshop. Vervolgens keken we wat de maximale hypotheek is voor eenverdieners uit verschillende generaties.

Van alle generaties krijgt de groep 45-49-jarigen de hoogste maximale hypotheek op basis van een gemiddeld inkomen van 52.457 euro voor een eenverdiender. Zij kunnen 256.395 euro lenen, niet genoeg om de gemiddelde huizenprijs op te hoesten.  Voor tweeverdieners ligt dit uiteraard anders, want zij kunnen met een dubbel inkomen een veel hogere hypotheek nemen.

Gemiddelde hypotheek per generatie

Deze week heeft De Hypotheekshop op een rij gezet wat de gemiddelde hypotheek per generatie was die aanvragers daadwerkelijk hebben gekregen. En hoeveel hoger of lager de gemiddelde hypotheek per generatie was ten opzichte van 2017

Lees ook op Business Insider

De aanvragers zijn zowel een- als tweeverdieners, vandaar dat de gemiddelde hypotheek per generatie in 2019 hoger uitvalt dan de maximale hypotheek voor eenverdieners waarover we eerder schreven. Hieronder vind je de gemiddelde hypotheek per generatie in 2019:

Zoals je ziet is de gemiddelde hypotheek bij bijna elke generatie in 2019 hoger vergeleken met twee jaar eerder. De grootste stijging vond plaats bij twintigers, die 25.000 euro tot 30.000 euro meer leenden. Volgens De Hypotheekshop zijn dit vooral starters die hogere hypotheken afsloten als gevolg van de gestegen huizenprijzen.

De stijging bij dertigers en veertigers is minder groot omdat zij volgens De Hypotheekshop vaak overwaarde kunnen inbrengen uit een oude woning bij de aankoop van een nieuwe woning.

Dat de gemiddelde startershypotheek in 2019 boven de 200.000 euro ligt, is volgens De Hypotheekshop veelzeggend. Het laat zien dat een grote groep niet meer kan kopen. Dat geldt vooral voor lage- en middeninkomens.

Lees meer over hypotheken: