Huizenkopers en ondernemers moeten op termijn rekening houden met hogere kosten voor hypotheken, als gevolg van de aangescherpt eisen voor de financiële buffers van banken. Dat zegt ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen zaterdag tegen De Telegraaf.

Begin december bereikte het internationaal comité voor bankentoezicht in Basel na jaren eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe set regels voor de kapitaaleisen van banken.

Voor de Nederlandse banken als Rabobank, ABN Amro en ING leidt het pakket naar verwachting tot een flinke verhoging van de eisen voor financiële buffers, vooral door de omvangrijke hypotheekportefeuilles. Daardoor zullen zij grotere buffers moeten opbouwen, ofwel meer eigen vermogen moeten aanhouden.

Aangezien het geëiste rendement op aandelenkapitaal (eigen vermogen) doorgaans hoger is dan de vergoeding die banken voor vreemd vermogen betalen (zoals spaargeld en bankobligaties), betekenen de hogere kapitaalbuffers extra kosten voor banken. Die kunnen ze doorberekenen bij de hypotheekleningen die ze zelf verstrekken.

Hoeveel de hypotheekrente stijgt, kan ABN Amro-topman Van Dijkhuizen niet precies zeggen tegen De Telegraaf.

Banken krijgen tot 2027 de tijd voor hogere buffers

Sowieso gaat het om een geleidelijk proces, want banken krijgen banken tot uiterlijk 2027 de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen, hetgeen volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank ruimschoots voldoende moet zijn. Door de nieuwe regels wordt het voor banken ook minder eenvoudig om zelf de berekening van de kapitaaleisen te beïnvloeden.

De banken kunnen hun kapitaal aanvullen door onder andere meer winst in te houden, de balans te verkleinen, de kredietverlening te verlagen of door aandelenemissies.

Lees ook op Business Insider

De invoering van het zogenoemde Basel IV-pakket is eerder meermaals uitgesteld omdat Europa en de VS het niet eens werden over de ruimte die banken krijgen om zelf hun risico’s te wegen. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten noemden kenners een onzekere factor in het proces, juist omdat de regering-Trump sterk voorstander is van het versoepelen van regels voor banken.

LEES OOK: 4 redenen om je hypotheek online af te sluiten