Het midden- en kleinbedrijf heeft er in de afgelopen tien jaar honderdduizenden nieuwe ondernemingen bijgekregen.

Onder andere het aantal vloggers en kleine bierbrouwers nam hard toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Aan het begin van het derde kwartaal stond de teller van het aantal mkb’ers op 1,16 miljoen, een toename van bijna 355.000 bedrijven ten opzichte van 2009. De aanwas komt voornamelijk op het conto van bedrijven met minder dan tien medewerkers in dienst, terwijl het aantal grotere mkb-bedrijven amper steeg.

Maatschappelijke trends zijn duidelijk terug te zien in het mkb. Nu ambachtelijk bier steeds populairder wordt, is het aantal bierbrouwerijen binnen een decennium vertienvoudigd. Het aantal filmmakers en vloggers is bijna verdubbeld, aldus het CBS. Ook het aantal webwinkels en zelfstandige pakketbezorgers nam een vlucht.

In de meting van het CBS tellen overigens alleen bedrijven uit de zogeheten business economy mee. Dat is een internationaal gangbare categorie waarin onder andere de overheidssector, financiële dienstverlening en landbouw niet meetellen.

Lees meer over het mkb:

Lees ook op Business Insider