Op de arbeidsmarkt is een negatieve spiraal waarbij lonen en prijzen dalen, nog ver weg in 2015. In Nederland stijgen de brutosalarissen volgend jaar naar verwachting harder dan de inflatie.

Dat valt op te maken uit een dinsdag gepubliceerd internationaal salarisonderzoek van beloningsadviseur Hay Group.

Voor Nederland ligt de gemiddelde verwachting van de stijging van brutosalarissen op 2,3 procent. Dat is gelijk aan de gemiddelde salarisstijging dit jaar.

2015: brutoloon stijgt harder dan inflatie

Zet je de verwachte loonstijging van 2,3 procent af tegen de verwachte inflatie voor 2015, dan stijgen de salarissen harder dan de gemiddelde prijzen.

Het Centraal Planbureau gaat in de schatting voor de gemiddelde inflatie van 2015 van een percentage van 1,25 procent. Deze raming stamt overigens van september toen de daling van olieprijzen nog niet zo sterk was. Er is dus een redelijke kans dat de Nederlandse inflatie in 2015 nog wat lager uitkomt.

De stijging van de brutolonen in Nederland ligt volgens Hay Group in lijn met die van de buurlanden. In België en Frankrijk is de verwachting voor de gemiddelde loonstijging 2 procent voor volgende jaar. Duitsland 2,8 procent.

Lonen stijgen in de eurozone

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwachte loonstijgingen in 32 Europese landen, inclusief Turkije. In de helft daarvan is de verwachte loonstijging in 2015 wat lager dan in 2014, in zes landen is de verwachte loonstijging hoger en in 10 landen blijft de loonstijging gelijk.

Lees ook op Business Insider

(klik voor uitvergroting)

salaris

In de tabel zijn 15 eurolanden opgenomen en overal, behalve in Cyprus, is in 2015 sprake van loonstijgingen.

Hoewel de economie van de eurozone er niet florissant voor staat en volgens de jongste schatting van de Europese Centrale Bank slechts één procent groeit in 2015, is het scenario van structureel dalende lonen en prijzen nog ver weg.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl