Bouwen is in Nederland vaak knap lastig. Een drassige ondergrond, monumentale panden links en rechts, krappe bouwlocaties tussen bestaande bouw in, het zijn enkele van de vele uitdagingen die aannemers uit de slaap kunnen houden.

Arjan Hendriksen, manager risicobeheersing, sprak met collega en risk engineer Hans van den Buuse over zijn rol bij het herkennen van risico’s en het voorkomen van schade.

Interpolis Riskmanagement Interpolis Riskmanagement

Wat is de rol van een risk engineer in de bouw?

Voordat een aannemer aan de slag gaat, sluit hij – of zijn opdrachtgever – doorgaans een CAR-verzekering af. CAR staat voor Construction All Risk. Deze polis dekt alle relevante bouwrisico’s. Dus schade aan het bouwwerk zelf plus een aantal optionele risico’s waarvan aansprakelijkheid de belangrijkste is.

Risk engineers beoordelen de aanvraag puur op bouwtechnische gronden. We bekijken onder meer sonderingsrapporten, doen bouwkundige vooropnames, beoordelen bronneringen, bouwputten, belendingenrisico’s, heiwerken, damwanden en andere grondtechnische constructies. Op basis hiervan geven wij gevraagd en ongevraagd advies over het vergroten van de veiligheid en het voorkomen van schade.

Ook bekijken we de bouwterreinen. We bekijken dan de opslag van bouwmaterialen, beveiliging van de bouwplaats, hekwerken en waarschuwingsborden. Als er eerst gesloopt moet worden, geven we advies over de sloopvolgorde en de wijze van slopen.

Interpolis Riskmanagement Interpolis Riskmanagement

Heb je voorbeelden van wat er mis kan gaan?

Aannemers werken bijna altijd onder een enorme tijdsdruk. Dan schiet het bouwtechnisch onderzoek er wel eens bij in. We worden te laat ingeschakeld of helemaal niet. Dit kan er dan bijvoorbeeld gebeuren:

– Bij een ontgraving wordt de damwand verkeerd geplaatst. De damwand begeeft het en de put zakt in, samen met de dubbele garage van de buren.

– Om een bouwput droog te krijgen, wordt er een bronnering geplaatst. Er ontbreekt echter een alarmering voor uitval van de pomp. Als de pomp uitvalt, kan de put ongemerkt vol grondwater lopen.

– Door verzakkingen wordt het huis van de buren zwaar beschadigd. Door verkeerde interpretatie van het sonderingsrapport wordt er een verkeerde heimethode toegepast. De belendende panden lopen aanzienlijke trillingsschade op.

– Een sloopbedrijf heeft opdracht om, in een oude binnenstad, gevels handmatig te slopen. Men gebruikt een loader om de laatste gevel in een keer om te trekken. Door de klap worden gevels ontzet en konden bij de buren de deuren niet meer dicht.

– Een heibedrijf moet stalen buispalen zetten. Het is bekend dat er een harde toplaag aanwezig is die eerst doorboord moest worden. Dit gebeurt niet, de stalen palen worden met veel kracht door de top heen geslagen. De trillingen veroorzaken forse schade aan de panden ernaast.

Interpolis Riskmanagement Interpolis Riskmanagement

Hoe voorkomt de risk engineer dit soort missers?

De Risk Engineer beoordeelt de bouw en past in overleg de heimethode aan. Al dan niet in combinatie met aanvullende preventie zoals trillingsmetingen en aanvullende instructies voor de heistelling. Wij kijken naar het bouwplan en passen de ontgraving en constructie van de bouwput aan om instorting en verzakkingen te voorkomen.

We adviseren over bouwkundige en elektronische preventie om diefstal te voorkomen. We bespreken met de aannemer welke panden in aanmerking komen voor een bouwkundige vooropname. Dit voorkomt achteraf getouwtrek met de buren of een schade al bestond of door de bouw werd veroorzaakt.

De Risk Engineer beoordeelt het bronneringsplan en spreekt met de onderaannemer af welke preventie er nodig is zoals een reservepomp, aggregaat, uitvalalarm en stroomuitval. En zo kan ik nog wel even doorgaan want we beoordelen alle aspecten van de bouw.

Aannemers zijn zeker erg blij met jullie?

De meeste wel ja, die begrijpen dat we ze helpen om schadevrij te bouwen en vertragingen te voorkomen. Ze snappen ook dat schadepreventie ervoor zorgt dat de verzekeringspremies betaalbaar blijven. Een enkeling is argwanend, die is bang dat als hij te veel openheid geeft, de premie juist omhoog gaat.

Niets is natuurlijk minder waar. Hoe beter de informatie vooraf, hoe minder schade er ontstaat. We zijn er om de aannemer te helpen zijn werk zo goed en snel mogelijk te doen.

Wil je meer weten? Kijk dan hier of stuur een e-mail naar preventiedesk@interpolis.nl.

Arjan Hendriksen is manager risicobeheersing bij Interpolis. In een reeks bijdragen laat hij bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Z24.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl