Het kabinet gaat alsnog een poging doen om de rekening van het Klimaatakkoord bij het bedrijfsleven neer te leggen, door steun te zoeken voor een CO2-heffing voor bedrijven in andere Europese landen.

Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bevestigd tegenover De Telegraaf.

Premier Rutte en ministers Kaag en Wiebes proberen in Noordwest-Europa een kopgroep te vormen voor het nemen van gezamenlijke maatregelen. Daarbij bepleit Wiebes een gezamenlijke CO2-heffing.

Het idee hierachter is dat een C02-taks minder schadelijk is voor het bedrijfsleven als omliggende landen ook meedoen.

Binnen de Europese Unie is er al een systeem waarbij bedrijven emissierechten kunnen kopen en verhandelen. Maar omdat er in het verleden veel emissierechten zijn uitgegeven, zijn de prijzen die worden betaald voor de uitstoot van CO2 relatief laag.

De Telegraaf schrijft dat Nederland oriënterende gesprekken voert. Daarin zou naar voren komen dat de Fransen alleen willen meedoen als de Duitsers overstag gaan, vanwege het belang van de auto-industrie in deze landen.

In Nederland klinkt al langer de roep om een CO2-heffing voor bedrijven, onder meer van de linkse oppositie in de Tweede Kamer en van milieuorganisaties en vakbonden. In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 49 procent minder CO2 wil uitstoten ten opzichte van 1990.

Lees ook op Business Insider

De vraag is wie de rekening betaalt.

LEES OOK: Is een CO2-belasting wel of geen goed idee? Dit zijn de belangrijkste voor- en nadelen