Het staat vrijwel vast dat de officiële zetel van het Europees Parlement in Straatsburg blijft.

Om dat te veranderen en Brussel als hoofdzetel aan te wijzen, moet het EU-verdrag worden gewijzigd. Daar zitten Nederland en veel andere lidstaten niet op te wachten, zei premier Mark Rutte zaterdag in Brussel na afloop van de Brexittop. “Zo’n verdragswijziging is heel ingewikkeld. Ik zie dat niet zomaar gebeuren.”

Het maandelijkse verhuiscircus van het Europees Parlement kost volgens schattingen elk jaar zo’n 200 miljoen euro en is veel Europeanen en politici een doorn in het oog. Het parlement heeft al vaak opgeroepen om alle vergaderingen in Brussel te houden.

Het EU-parlement moet volgens het verdrag twaalf keer per jaar in Straatsburg plenair bijeenkomen.

Twee EU-agentschappen

Het plan was dat twee EU-agentschappen in Londen naar Straatsburg verhuizen. In ruil daarvoor zou Frankrijk afstand doen van het parlement ten gunste van Brussel, waar de meeste activiteiten van het parlement nu plaatsvinden.

Nederland wil het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) uit Londen echter graag binnenhalen. "Wij denken echt dat we daar heel goede papieren voor hebben", aldus Rutte. Hij wees op de goede medische faculteiten en "Amsterdam als fantastische vestigingsplaats". "En we hebben überhaupt een land dat behoorlijk op orde is in de ogen van andere landen. Maar heel veel andere landen zijn ook geïnteresseerd."

Meer dan twintig lidstaten azen op het EMA

De Europese Commissie komt in juni met een voorstel over hoe de verhuizing van het EMA en de Europese Bankautoriteit (EBA) moet worden aangepakt. Het streven is om in het najaar een besluit te nemen.