Aziatische landen zijn een stap verder dan Europa en de VS met het weer opstarten van de economie.

In de vroege fase van de coronacrisis profiteerde de dollar ten koste van munten als de Chinese renminbi en de Indiase roepie.

Met het weer opstarten van de economie in Azië kunnen Aziatische valuta ook weer terrein terugwinnen van de dollar, verwacht valuta-expert Joey van Hanegem van Ebury.

De financiële schok van de coronacrisis loopt vooral via twee kanalen, te weten ontwrichting van de vraag en verstoring in het aanbod. Door de wereldwijde quarantainemaatregelen en reisbeperkingen is de vraag naar consumentengoederen en –diensten dramatisch afgenomen en zijn sectoren als toerisme, en horeca volledig stilgevallen.  De aanbodkant is juist door het verbreken van de steeds meer geïnternationaliseerde toeleveringsketens ernstig verstoord geraakt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar bijna overal ter wereld economische teruggang voorziet, waaronder in de eurozone (-7,5 procent) en de VS (-5,9 procent).

De enige landen waarvoor het IMF nog wel positieve verwachtingen heeft, zij het veel gematigder dan voorheen, zijn China (+1,2 procent), India (+1,9 procent) en Indonesië (+0,5% procent). Met nog iets van groei in het vooruitzicht, denk ik dat ook de munten van deze landen dit jaar weer zullen aansterken.

Chinese renminbi: herstart Chinese productie helpt

Toen het coronavirus begin dit jaar steeds heviger om zich heen begon te grijpen in China, ging het land steeds verder op slot. Het wegvallen van economische activiteit leidde daarbij onder meer ook tot een waardedaling van de renminbi.

Toch viel de verzwakking van de Chinese munt dankzij bepaalde karakteristieken mee. De waarde van de renminbi wordt namelijk afgezet tegen een gewogen mandje van wereldvaluta’s, waarbij valutaschommelingen bovendien in de hand worden gehouden door een bandbreedte van 2 procent ten opzichte van een fixing rate die de People’s Bank of China (PBOC) dagelijks bepaalt.

Nu de lockdownmaatregelen in China weer grotendeels zijn opgeheven, start de ‘fabriek van de wereld’, met inachtneming van strikte regels, ook geleidelijk aan weer op.

Echter, waar er eerder nog wél sprake was van internationale vraag naar Chinese producten, konden die toen niet worden geleverd – doordat de fabrieken in China dicht zaten – terwijl nu de Chinese productie weer op gang komt, er juist een gebrek is aan vraag – vanwege het op slot zitten van grote afzetmarkten als Europa en de VS.

Hoelang de Europese en Amerikaanse lockdownmaatregelen nog gaan duren blijft koffiedik kijken, wat op de korte termijn resulteert in onzekerheid. En omdat dat laatste in valutamarkten vaak leidt tot een veilige havenvlucht naar de dollar, kan door de weging van 22 procent van de Amerikaanse munt in het eerder genoemde valutamandje, de renminbi eerst best nog wat verder verzwakken.

Maar naarmate het jaar vordert zullen steeds meer landen hun lockdownmaatregelen versoepelen waardoor de vraag naar Chinese producten, en dus de renminbi, zal toenemen. Ik verwacht dan ook dat Chinese munt richting jaareinde weer comfortabel onder de 7 renminbi per dollar zal handelen.

Indiase roepie: ergste klap voorbij

Omdat de lockdown in India snel van kracht was bleef het coronadodental in verhouding laag, al zal dat ook te maken hebben gehad met de relatief jonge Indiase bevolking.

Niettemin ontkwam ook de Indiase roepie eerder dit jaar niet aan verzwakking. Dat kwam zowel door een vlucht naar de dollar als door buitenlandse beleggers die massaal afscheid namen van roepie-obligaties.

Toch zien we diezelfde investeerders recent weer instappen, daarbij waarschijnlijk geholpen door het steunpakket ter waarde van ruim 20 miljard euro van de Indiase overheid, alsook door de versnelde beëindiging van de lockdown.

Dat laatste had weer alles te maken met de vele Indiërs die in buurland Bangladesh werkzaam zijn in de textielindustrie. Bangladesh had eerder al zijn economie opgestart, waardoor de druk op de Indiase regering toenam om de reisbeperkingen met grotere spoed op te heffen.

Het lijkt erop of de grootste coronaschade al is geleden in India. Daardoor zou de Indiase roepie in de tweede helft van het jaar wel een procent of vier kunnen winnen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Indonesische roepia

Waar India en China snel genoeg volledige lockdowns invoerden, heeft Indonesië het bij treffen van maatregelen echt per gebied bekeken. Zo zit het hardst getroffen Jakarta bijvoorbeeld nog altijd in volledige lockdown, terwijl in andere delen van het land de economie al die tijd gewoon doordraaide.

Door de selectief genomen maatregelen is in Indonesië de economische schade dan ook minder dan in de omliggende landen.

Toch verkochten ook hier beleggers gedurende de eerste maanden van het jaar en masse roepia-obligaties en werd de Indonesische aandelenbeurs eveneens hard geraakt.

Maar net als de Indiase munt trekt ook de Indonesische roepia de laatste weken weer aan door terugkerende buitenlandse aandelen- en obligatiebeleggers. Die worden hierbij vooral aangetrokken door zowel de opgeheven importrestricties die voor veel producten altijd golden, als door het grote stimuleringsprogramma, ter waarde van bijna 23 miljard euro, van de Indonesische overheid.

Met verder economisch herstel in het vooruitzicht zie ik de roepia gedurende het jaar dan ook zo’n 3 procent tot 5 procent verder versterken.

Joey van Hanegem is een Foreign Exchange Dealer bij Ebury Nederland.