Een omstreden wet die voor veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ongunstig uitpakte, blijft tot 1 januari 2020 opgeschort.

Maar kwaadwillende opdrachtgevers, die zzp’ers niet als zodanig behandelen, moeten op hun tellen blijven passen. Vanaf 1 juli zullen alle gevallen van schijnzelfstandigheid worden aangepakt, niet alleen de ernstigste gevallen.

De handhaving van de zogenoemde wet DBA was eerder al opgeschort na felle kritiek en veel onrust. Veel opdrachtgevers vonden de nieuwe regels onduidelijk, waardoor zzp’ers (opdrachtnemers) inkomsten verloren.

Schijnzelfstandigheid

De opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 2020 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Tegen de ernstigste gevallen van kwaadwillenden werd echter wel opgetreden.

Vanaf 1 juli gaat de Belastingdienst ook andere gevallen aanpakken waarbij opzet in het spel is en waarbij de schijnzelfstandigheid overduidelijk is.

Nieuwe wet

Het is de bedoeling dat in 2020 een nieuwe wet de oude vervangt. De omstreden wet DBA was juist bedoeld om een beter onderscheid te kunnen maken tussen zzp'ers en mensen in loondienst, en om verkapte dienstbetrekkingen van zelfstandigen tegen te gaan. Maar er bleven onduidelijkheden omdat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) wijzen op het concurrentienadeel voor bedrijven die zich aan de regels houden, omdat andere bedrijven "handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen''.

In vakbondskringen wordt gemengd gereageerd. "Op zich is het positief dat het kabinet aangeeft meer te willen doen op handhaving van schijnzelfstandigheid ten aanzien van kwaadwillende opdrachtgevers. Dat is ook keihard nodig. Het CNV vreest echter dat ook met deze uitbreiding de handhaving te weinig zal zijn'', stelt voorzitter Maurice Limmen van CNV. Echte handhaving verwacht hij op basis van de aankondigingen pas na 2021.