Een adviseur bij de luchtverkeersleiding in Nederland kreeg afgelopen jaar bij zijn vertrek afgerond 457 duizend euro mee.

Dat meldt RTLZ zondag, op basis van het jaarverslag over 2014 van de Luchtverkeersleiding Nederland. Het gaat hierbij om een semi-publieke organisatie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de luchtvaart in Nederland.

De top van de luchtverkeersleiding valt onder de Wet Normering Topinkomens, maar dat gold niet voor de consultant die 15 jaar bij de organisatie werkte en in 2014 vertrok. De woordvoerder van de luchtverkeersleiding spreekt tegenover RTLZ van een “maatwerkoplossing.”

Topverdieners bij luchtverkeersleiding

In juli bracht minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk een rapport uit met een inventarisatie van grootverdieners bij semi-publieke instellingen die net buiten de hoogste managementlagen vallen en dus ook buiten de Wet normering topinkomens (WNT). Daarvan bleken er meer dan 550 te zijn.

De luchtverkeersleiding telt 117 gevallen van niet-topfunctionarissen die boven de WNT-salarisnorm zitten van 178 duizend euro. Opvallend zijn vooral de 26 personen die gebruik maken van de regeling Functioneel Leeftijdsontslag Non-activiteit (FLNA).

De hoogte van de topinkomens wordt volgens de Luchtverkeersleiding Nederland onder meer verklaard door onregelmatigheidstoeslagen (werken buiten kantooruren en op zon- en feestdagen), schaarste aan talenten die over de juist “mix en dosering van competenties” beschikken, de hoge complexiteit van luchthaven Schiphol en internationale concurrentie.

Wat betreft de FLNA-regeling gaat het om verplichte non-activiteit vanaf 58 jaar (en vanaf 55 jaar voor degenen die vóór 2005 in dienst traden). De eerste vijf jaar krijgen luchtverkeersleiders dan 80 procent van het laatst genoten salaris en de volgende vijf jaar 70 procent.

Lees ook: deze 550 (semi)-publieke supertalenten verdienen meer dan Rutte

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl