De leden van de PvdA en GroenLinks hebben zaterdag ingestemd met een gezamenlijke fractie in de eerste kamer. De leden van de PvdA willen zelfs nog verder gaan en een gezamenlijke lijst opstellen.

Tijdens een PvdA-congres in Nieuwegein stemde 77 procent van de leden voor een gezamenlijke fractie en 58 procent voor een gezamenlijke lijst. Bij GroenLinks stemde 80 procent voor de fusie tijdens een bindende ledenraadpleging.

Meer dan 15.000 leden van GroenLinks brachten hun stem uit op de vraag of het wenselijk is dat de fracties van GroenLinks en PvdA volgend jaar één fractie gaan vormen in de Eerste Kamer. Die vraag werd door 12.171 leden positief beantwoord en 3042 mensen stemden tegen.

Volgens GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver is het een uiting van wat leeft in de samenleving. “Iedere week krijgen we er bijna een fractie bij in de Tweede Kamer. Nu kiezen partijen voor meer samenwerking in plaats van versplintering. Dat is geweldig.”

Hij denkt wel dat er meer stappen gezet worden. "Wij willen verdergaande samenwerking." Maar dat gaat volgens Klaver "stap voor stap" en in gesprek met de leden van beide partijen. "Dit is een opstap naar verdere samenwerking."

Attje Kuiken, politiek leider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de PvdA, was van tevoren een uitgesproken voorstander van de samenwerking omdat de partijen daarmee hun politieke doelen beter zouden kunnen bereiken. Dit is een hele fundamentele, hele belangrijke stap om daarin het verschil te kunnen maken."

PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent beloofde zich in te zetten om de vergaande motie, over een gezamenlijke fractie, uit te voeren. De PvdA-top was daar eigenlijk om praktische redenen tegen. Ook Eurocommissaris en prominent PvdA-lid Frans Timmermans zei blij te zijn met het nieuws. Hij pleitte samen met de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman voor een innige verbinding tussen PvdA en GroenLinks in een opiniestuk.

In het voorstel van de PvdA en GroenLinks zouden de partijen hun eigen senatoren kiezen. Die zouden vervolgens samenwerken in een gezamenlijke fractie. Dat betekent dat ze samen vergaderen, hun standpunten bepalen tijdens de fractievergaderingen en ook samen hun fractievoorzitter kiezen. Of een gezamenlijke lijst haalbaar is, zoals de PvdA-leden graag zouden zien, is nog onduidelijk.