• Een werkneemster van Golf Duinzicht stoot in oktober 2016 haar hoofd tegen de punt van een, volgens haar, beschadigd en scherp metalen handvat van één van de koelkasten.
  • Ze stelt Golf Duinzicht ruim een jaar later aansprakelijk voor het blijvend hersenletsel als gevolg van het ongeluk, maar verzekeraar NN wijst dat namens de rijke golfclub af.
  • De vrouw vangt aanvankelijk bot bij de rechter en gaat in hoger beroep: 6,5 jaar na het ongeval wint ze alsnog haar zaak.
  • Lees ook: Medewerker kapperszaak schopte stennis na kritiek op knipkwaliteit en ‘onfrisse geur’

Een werkgever heeft een zorgplicht om te voorkomen dat er ongevallen kunnen gebeuren, in welk klein hoekje die ook zitten. Dat blijkt uit een vonnis in hoger beroep van het gerechtshof Den Haag, dat afgelopen week werd gepubliceerd.

Het is zondag 9 oktober 2016, ’s avonds tegen een uur of negen, als in het clubhuis van Golf Duinzicht te Wassenaar de laatste werkzaamheden gedaan moeten worden. Zoals het bijvullen van de drie koelkasten in de bijkeuken. Deze ruimte is klein en de werkneemster die hiermee belast is, heeft wat haast. Thuis wacht haar vriend.

De geopende deur van een lage koelkast die ze vult, valt normaliter langzaam terug, dus heeft ze een krat neergezet om dat te voorkomen. Ze gaat wat naar achteren, staat op en stoot het hoofd aan het handvat van de koelkast. Ze appte haar vriend: “Net keihard me harses gestoten”. Ze voelt, een flinke bult is het gevolg. Die rotdeur ook; ze stootte precies tegen de punt van het metalen handvat, dat volgens haar ook beschadigd en scherp is.

Na twee dagen gaat ze gewoon weer aan het werk en pas de vrijdag die week meldt ze het ongeval bij een lid van de clubcommissie en de penningmeester van Golf Duinzicht.

Zondag gaat het echt niet meer en vertrekt ze van haar werk in het clubhuis ziek naar huis. Die maandag belt ze direct de dokter vanwege aanhoudende hoofdpijn, duizelig- en misselijkheid. Is het misschien een hersenschudding?

Diezelfde maandag nog kan ze langskomen bij de huisarts, die na onderzoek de diagnose ‘contusio cerebro’ in het dossier noteert. Dat staat voor hersenkneuzing. Ze wordt ook verwezen naar een neuroloog die de diagnose bevestigt.

Geen bewijs van bedrijfsongeval

Echter, na overleg tussen verzekeraar NN en Golf Duinzicht krijgt werkneemster te horen dat de werkgever geen aansprakelijkheid erkent. Er is geen getuige van het ongeval en dus geen enkel bewijs dat het letsel is ontstaan tijdens het werk, laat staan als gevolg van een ondeugdelijke handgreep van een koelkast.

De werkneemster is verbijsterd over de reactie en laat het er niet bij zitten. Ze vindt een advocaat die vroeger bij Nauta Dutilh voornamelijk voor verzekeraars werkte, maar het nu opneemt voor mensen die letsel hebben opgelopen: Joran Wildeboer. Hij heeft in 2020 mede VictimFirst Advocaten in Hoofddorp opgericht.

Echter, de rechtbank Den Haag volgt grotendeels het pleidooi van Cécile Gijsbers van NN Advocaten die namens de verzekeraar en Duinzicht Golf pleit. Zij stelt dat bewijs ontbreekt en dat het ongeval pas dagen later is gemeld, maar ook dat het stoten aan het handvat aan de buitenkant van de deur, terwijl je de koelkast van binnen vult, nagenoeg onmogelijk is.

Bovendien, zegt ze namens Golf Duinzicht, was de bijkeuken was opgeruimd en netjes. De bijkeuken bood genoeg ruimte, terwijl de koelkast veilig in gebruik, goed onderhouden en goedgekeurd was. Het handvat was geenszins onveilig en functioneerde naar behoren.

De rechtbank wijst de claims voor aansprakelijkheid en schadevergoeding dus af in maart 2019. Dat is nog een dure grap voor de werkneemster, want ze moet de juridische kosten ophoesten, begroot op 2.740 euro.

Ze druipt teleurgesteld af, maar laat het er niet bij zitten. In september 2019 gaat ze in hoger beroep, het hof in Den Haag pakt dat twee jaar later op en in februari 2023 komt de zaak voor.

Golfclub terechtgewezen

De drie rechters van het hof zijn het op nagenoeg alle punten oneens met de conclusie van de kantonrechter.

Dat begint met de beoordeling van bewijs dat het ongeluk op het werk plaatsgreep, de Whatsapp-uitwisseling met (toen nog) de vriend van de werkneemster.

Ben bijna klaar
[Okee]
Net keihard me harses gestoten
Zit een flinke bult
[Moe je ook nie doen]
[Gekkie]
Ja doe ik niet expres

Ook in de dagen daarna appt de werkneemster met diverse mensen over de hoofdpijn die maar niet wil overgaan. Dat is afdoende bewijs, vindt het hof.

Aan de hand van onder meer een tekening vindt het hof het geloofwaardig dat de vrouw het hoofd gemeen heeft kunnen stoten. De medische klachten volgden geloofwaardig en consistent uit het ongeval.

Opvallend is het oordeel dat Golf Duinzicht aansprakelijk was voor een gevaarlijke situatie in de bijkeuken, ook al hadden veel mensen daar gewerkt zonder dat er klachten waren geweest: “Het hof is… van oordeel dat Golf Duinzicht maatregelen had moeten en kunnen treffen om het ongeval redelijkerwijs te voorkomen, ook indien niet eerder een soortgelijk ongeval had plaatsgevonden.”

In het arrest wordt de beschikking van de rechtbank vernietigd en worden de vorderingen toegewezen. De Wassenaarse golfclub, wat in dit geval neerkomt op diens verzekeraar NN, moet dokken. Dat zijn in elk geval de juridische kosten van beide zaken, opgeteld een kleine 7.000 euro.

De vergoedingen voor de werkneemster vallen veel hoger uit, maar daarover vertelt het arrest niets. We vragen het advocaat Wildeboer. Hij stelt dat de vrouw, geboren in 1988, arbeidsongeschikt is geraakt, dus een aanvulling op haar uitkering zal krijgen. Deskundigen zullen dit verder beoordelen. Ook heeft de vrouw recht op smartengeld, vanwege de last van het letsel.

LEES OOK: Teamleider bagage op Schiphol mailde in verhitte bui ‘bij deze dien ik mijn ontslag in’…maar werd vervolgens onterecht ontslagen