Het wordt flink dokken bij de gemeente dit jaar voor burgers. Diverse belastingen gaan flink omhoog.

Gemeenten verwachten dit jaar ruim 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan vorig jaar, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

Van de gemeentelijke heffingen die het meeste opbrengen, stijgen die uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing.

Afvalstoffenheffing: €86 miljoen hoger in 2019

Op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019 zegt het CBS dat de baten uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing dit jaar met 5 procent toenemen tot 1,8 miljard euro. Dat is de grootste stijging na 2004. In absolute zin gaat het hier om een stijging van zo’n 86 miljoen euro.

De opbrengst was de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk, maar een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval brengt hierin verandering. Dat hangt weer samen met de verhoogde afvalstoffenbelasting die de rijksoverheid oplegt aan bedrijven met een verbrandingsinstallatie of stortplaats.

Ozb-heffing kost huiseigenaren €157 miljoen extra

De ozb-heffing voor huiseigenaren brengt in 2019 naar verwachting ruim 4,1 miljard euro in de gezamenlijke gemeentelijke laatjes. Dit is 4 procent meer dan in 2018, de grootste stijging in zes jaar. In absolute cijfers komt dit neer op ongeveer 157 miljoen euro extra belastinginkomsten.

De rioolheffing levert dit jaar 1,6 miljard euro op, een plus 2,4 procent.

Grote steden voeren parkeerheffing fors op

Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de parkeerheffingen. Die begroten de gemeenten dit jaar op op 928 miljoen euro. Dit betekent dat er 101 miljoen euro extra moet binnenkomen vergeleken met 2018, ofwel een plus van 12,2 procent. Het gros van deze extra inkomsten komt voor rekening van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Uit de cijfers blijkt verder dat de verwachte opbrengst toeristenbelasting met bijna een kwart omhoog gaat. Vooral de drie grote steden verwachten meer toeristen. De verdiensten uit parkeerheffingen stijgen met ruim 12 procent, met name dankzij dezelfde drie grote steden en Utrecht.

De wijziging van de Paspoortwet leidt tot een daling van de opbrengst uit secretarieleges. Doordat de geldigheid van reisdocumenten en identiteitskaarten in 2014 voor meerderjarigen is verlengd van vijf naar tien jaar wordt het minder druk bij de stadskantoren.

LEES OOK: Een parkeervergunning wordt fors duurder in grote steden – dit gebeurt er in 54 gemeenten in 2019