Het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’ klopt volgens statistiekbureau CBS niet helemaal. Hoe meer mensen verdienen, hoe gelukkiger ze zijn. Maar gezondheid is de belangrijkste factor bij het ervaren van geluk.

Dat blijkt uit een zaterdag verschenen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nederlanders met de laagste inkomens zijn relatief minder gelukkig dan degenen met hogere inkomens. Onderstaande grafiek illustreert dat. Bij de hoogste inkomensgroep zegt meer dan 90 procent van de ondervraagden gelukkig te zijn, bij de laagste inkomensgroep is dat minder dan 80 procent.

Geluk-naar-hoogte-van-het-gestandaardiseerd-inkomen-2015-16-03-18

De grote meerderheid (87 procent) van de Nederlanders zegt overigens gelukkig te zijn. Slechts een kleine groep van 3 procent vindt zichzelf droevig. Het overige deel is niet gelukkig, maar ook niet ongelukkig. Het aandeel tevreden Nederlanders is al jaren vrij stabiel.

Geluk en gezondheid

Geld is zeker niet de belangrijkste factor als het gaat om het geluksgevoel. Gezondheid, het hebben van een baan en een partner spelen volgens de onderzoekers een grotere rol hierin. Gezondheid is zelfs belangrijker voor het geluksgevoel dan inkomen, zo stelt het CBS.

Onderstaande grafiek laat ook zien dat de verschillen van ervaren geluk veel groter zijn als gevraagd wordt naar de gezondheid, dan als gekeken wordt naar inkomensverschillen.

Geluk-naar-ervaren-gezondheid-2015-16-03-18

Bijna alle mensen (95 procent) die zich gezonder voelen, zijn ook gelukkiger. Onder degenen die vinden dat hun gezondheid slecht of zeer slecht is, is dat slechts iets meer dan de helft (54 procent).

Ook sociale contacten zijn van belang bij het ervaren van blijmoedigheid. "Vooral de frequentie waarmee mensen contact met hun vrienden hebben, hangt sterk samen met het ervaren van geluk", aldus het CBS.