De keuze om de gaswinning in Groningen fors terug te schroeven, als gevolg van het aardbevingsgevaar, heeft forse consequenties voor de staatskas.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De overheid heeft sinds 1975 niet zo weinig verdiend aan de winning van aardgas. Vorig jaar verdiende de overheid er 2,4 miljard euro aan. In 2013 kreeg de overheid nog de hoogste opbrengst ooit aan aardgasbaten: 15,4 miljard.

Daling winning gas uit Groningen

De daling van de aardgasbaten van de afgelopen jaren kwam onder meer door lagere winning van aardgas.

De overheid heeft de afgelopen jaren de gaskraan steeds verder dichtgedraaid vanwege de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Nu mag er jaarlijks hooguit 24 miljard kuub Gronings gas worden gewonnen. Alleen in een koude winter mag dat oplopen tot maximaal 27 miljard kuub. En onlangs werd bekend dat vanaf oktober hooguit 21,6 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag worden gehaald. In 2013 werd nog 54 miljard kuub gewonnen uit het Groningenveld gewonnen.

Ook lagere prijzen droegen bij aan de dalende inkomsten uit aardgas. De producentenprijzen voor aardgas zijn in 2016 bijna gehalveerd ten opzichte van 2013.

Lees ook op Business Insider

Alternatief voor Gronings gas: zeewier

Voor de toekomst moet Nederland op zoek naar alternatieven voor het eigen aardgas. Dat is geen eenvoudige zaak.

Meer aardgas importeren betekent grotere afhankelijkheid van landen als Rusland en bijvoorbeeld Algerije en Qatar – in het laatste geval gaat het om vloeibaar aardgas dat per schip wordt vervoerd.

Nederland werkt aan de uitbreiding van duurzame energie via meer windparken en zonne-energie, maar dat biedt vooralsnog onvoldoende compensatie voor de daling van de eigen aardgaswinning.

Maar wellicht is aardgas uit zeewier op termijn een serieus alternatief, zo schrijft het FD woensdag. Uit een rapport van onderzoeksbureau DNV GL komt naar voren dat Nederland baat zou kunnen hebben bij  het opzetten van een zeewierindustrie. Daarmee zou pakweg zes miljard kuub aardgas per jaar kunnen worden gewonnen, ongeveer een kwart van de huidige winning van het Groningenveld.

Het voordeel van zeewier is volgens DNV GL dat deze vorm van biomassa niet concurreert met de voedselvoorziening van de mens. Er hoeven ook geen bossen voor te worden gekapt.  Wel is het bijvoorbeeld de vraag of het eitwitrijke zeewier meer waarde heeft als voedingsingrediënt of als energiebron voor omzetting in gas.

Onderzoeker Harm Vlap van DNV GL erkent dat groen gas uit zeewier een vergezicht is, mede gelet op de vooralsnog hoge winningskosten. Maar het potentieel is er, zegt hij tegen het FD. “Uit de studie blijkt dat in Nederland jaarlijks een potentieel is van 800 petajoule aan biomassa. Aan zeewier kan dat, als die kwekerijen worden opgezet, 200 petajoule zijn. Dat is bijna zes miljard kubieke meter aan groen gas.”