Het kabinet Rutte IV wil tot nog toe geen maatregelen nemen om het grote gasveld in Groningen gereed te maken voor extra productie, mocht dat nodig zijn als er dreigende tekorten ontstaan vanwege onder meer de uitval van Russisch gas. Maar volgens een onafhankelijke adviesclub van de regering zou dat juist wel moeten gebeuren.

De Mijnraad heeft een advies naar het kabinet gestuurd waarin wordt aangeraden om in ieder geval de voorraadniveaus in gasopslagen in Nederland naar 100 procent te brengen, in plaats van de beoogde 80 procent.

Daarnaast zouden voorbereidingen getroffen moeten worden om het Groningenveld te heropenen. Het kabinet houdt tot nog toe vol dat Nederland met alternatieve maatregelen voor voldoende leveringszekerheid van gas kan zorgen, maar de Mijnraad is daar zeer kritisch over.

Zo stelt de adviesclub vraagtekens bij de plannen van het kabinet om Russisch gas voor de winter te vervangen met extra aanvoer van vloeibaar gas (lng) per schip, omdat dit in de praktijk kan tegenvallen.

Volgens de Mijnraad houdt het kabinet onvoldoende rekening met scenario's waarin zowel het grootbedrijf als het mkb worden afgeschakeld van gas en er enorme maatschappelijke ontwrichting ontstaat. Daar zou nu al preventief op geanticipeerd moeten worden.

LEES OOK: Olieprijs kan doorstijgen naar $140 per vat, aldus zakenbank Goldman Sachs