• Bijna de helft van de fractieleiders van GroenLinks en PvdA ziet een fusie tussen de twee partijen wel zitten.
  • Als mogelijke bezwaren worden cultuurverschil en leeftijd genoemd.
  • In sommige gemeenten werken GroenLinks en PvdA al samen en volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen meer combinaties van die partijen meedoen dan ooit.

Ongeveer de helft van de lokale fractievoorzitters van de PvdA en GroenLinks zegt voorstander te zijn van een fusie van de twee linkse partijen.

Dat meldt dagblad Trouw, dat alle fractieleiders van beide partijen in de gemeenteraden naar hun mening heeft gevraagd over huidige en toekomstige samenwerking.

Van de 260 PvdA-fractievoorzitters reageerden er 96 (36,9 procent). Bij GroenLinks reageerden 119 van de 235 fractieleiders (50,6 procent).

“Enthousiasme voert de boventoon”, aldus de krant. Bij de PvdA vindt 49 procent dat de twee partijen moeten samengaan. Bij GroenLinks is dat 44 procent.

Een kleine 30 procent bij beide partijen ziet een fusie niet zitten. Een enkeling zegt zijn of haar partij zelfs te zullen verlaten als die fuseert. Ook is er een deel dat twijfelt of wil dat de leden over een samenwerking beslissen.

Cultuurverschil en leeftijd kunnen bezwaren zijn

De belangrijkste bezwaren tegen een verdergaande samenwerking noemen fractievoorzitters cultuurverschillen en leeftijd.

Verregaande samenwerking tussen de linkse partijen wordt vaak geopperd. In de Tweede Kamer zijn beide partijen ongeveer even groot. De PvdA heeft met negen zetels er één meer dan GroenLinks.

Lokaal wordt in sommige gemeenten al samengewerkt en bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zullen volgens Trouw meer gecombineerde PvdA/GroenLinks-lijsten meedoen dan ooit tevoren.

Van de ongeveer 400 PvdA-afdelingen, heeft het partijbestuur uitgerekend, heeft 23 procent al een gedeelde lijst of werkt hieraan.

Lees meer over Nederlandse politiek: