Soms kom je erachter dat je de btw-aangifte niet correct hebt ingevuld. Kan gebeuren. Maar je moet dit als ondernemer wel recht zetten. Anders riskeer je een forse boete. Hier moet je op letten.

Een foutje in de btw-aangifte kan de beste overkomen. Je stuit bijvoorbeeld in je portemonnee op een vergeten bon waarop een btw-bedrag staat dat je had mogen aftrekken of komt erachter dat je per ongeluk een te hoog of juist een te laag btw-bedrag hebt opgegeven.

Het is wel zaak om dit recht te zetten, want sinds 2012 zijn ondernemers wettelijk verplicht om een zogeheten btw-suppletie in te dienen als ze erachter komen dat ze in de afgelopen vijf jaar teveel of te weinig btw hebben afgedragen. Doe je dit niet, dan riskeer je een forse vergrijpboete. Vijf zaken om op te letten.

1. Alleen bij bedragen boven 1.000 euro

De btw-aangifte moet je corrigeren via het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ van de Belastingdienst. Dit kan met een papieren formulier of digitaal. Je kunt met dit formulier de aangifte over een bepaald tijdvak of over een heel kalender- of boekjaar corrigeren. Het is de bedoeling dat je alle juiste bedragen invult; dus niet alleen het verschil tussen het oorspronkelijke en gecorrigeerde bedrag.

Zo’n suppletieformulier is alleen nodig bij grotere correcties. Moet je in totaal minder dan 1.000 euro belasting terugvragen of -betalen, dan mag je dit verrekenen in je volgende aangifte. Je krijgt dan geen naheffingsaanslag of beschikking voor een teruggave.

2. Tot vijf jaar terug

Corrigeren kan nog tot vijf jaar na dato. Je kunt dus een suppletieformulier invullen over aangiftes van de afgelopen vijf jaar.

3. Betaal niet meteen

Had je een te lage btw opgegeven en moet je bijbetalen? Maak dit bedrag dan niet meteen over. Anders dan bij een gewone aangifte voor de omzetbelasting moet je eerst wachten op een naheffingsaanslag van de Belastingdienst.

Had je teveel btw aangegeven, dan stort de fiscus het verschil terug of verrekent zij het met een eventueel openstaande belastingschuld.

4. Wees er snel bij

Wees er snel bij als blijkt dat je moet bijbetalen. Als je binnen drie binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin je de btw had moeten betalen de aangifte verbetert, ben je geen belastingrente en verzuimboete verschuldigd. Ben je later, dan heb je pech. Wil je de aangifte over 2015 corrigeren, dan had je het suppletieformulier dus voor 1 april moeten invullen om onder betaling van rente en een boete uit te komen.

Zoals financieel planner en journalist Paul van der Kwast al signaleerde, is de belastingrente niet mals: 4 procent over het bedrag van de te laat betaalde belasting.

Een eventuele verzuimboete is overigens wel een stuk lager als je zelf de correctie doorvoert dan wanneer de fiscus erachter komt. Stuit je op een foutje, kom dan dus wel in actie.

5. Níet voor oninbare facturen

Had je bij de aangifte btw opgegeven over een factuur die later oninbaar blijkt? Dan is de suppletie niet de juiste route om dit te corrigeren. Ook verrekenen met de volgende aangifte is niet toegestaan; zelfs niet bij bedragen onder de 1.000 euro. In plaats hiervan moet je naar je het belastingkantoor een brief sturen met het verzoek om correctie. Dit moet gebeuren binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat de rekening niet meer te innen is.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl