De Belastingdienst en de griffies van rechtbanken schieten tekort bij de toepassing van het erfrecht in Nederland.

Hierdoor loopt de schatkist jaarlijks tenminste 100 miljoen euro mis, zegt de vereniging van erfrechtnotarissen EPN. De fiscus herkent zich niet in dit beeld.

Volgens de notarissen is sprake van een gebrek aan kennis van het erfrecht bij veel belastingambtenaren. Ook wijst EPN op een tekort aan personeel.

De notarissen zien veel fout gaan bij het opleggen van de aanslagen voor de erfbelasting en inning van inkomstenbelasting bij nalatenschappen.

Nu gebeurt het bijvoorbeeld dat er geen belasting wordt geheven als bepaalde zaken niet tijdig zijn geregeld of ingediend, en dat kan volgens EPN niet de bedoeling zijn. “Los van het feit dat het jammer is dat de Belastingdienst hier geld laat liggen, is het ook niet goed als burgers er op gaan vertrouwen dat er geen belasting geheven zal worden.”

De notarissenorganisatie klaagde onlangs ook al over fouten bij de aanslagen voor de erfbelasting en is van plan volgend jaar met concrete voorstellen te komen om het Nederlandse erfrecht beter aan te laten sluiten op de huidige tijd.

Een woordvoerder namens de Belastingdienst laat weten dat er in de zomermaanden een achterstand weggewerkt moest worden. Maar volgens hem heeft de fiscus geen indicaties gekregen dat dit extra werk tot meer fouten heeft geleid. De zegsman stelt ook dat er recent al gesprekken hebben plaatsgevonden met EPN en dat dit binnenkort weer zal gebeuren.

Lees ook op Business Insider

LEES OOK: Erfbelasting: 5 veelvoorkomende misverstanden over deze gehate belastingvorm