VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet voorlopige afspraken gemaakt over het euthanasiebeleid. Dat schrijft het AD na inzage in een concepttekst van het regeerakkoord.

Het volgende kabinet gaat geen voorstellen doen om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen. Ouderen die niet ziek zijn, krijgen voorlopig niet de mogelijkheid tot hulp bij zelfdoding, iets waar D66 wél voorstander van was. Wel willen de formerende partijen meer onderzoek naar embryo’s doen.

Het euthanasiebeleid is één van de hete hangijzers in de formatie rond ‘Rutte III’. D66 en ChristenUnie staan op dit onderwerp lijnrecht tegenover elkaar. Volgens het AD laten de partijen in de toekomst hooguit onderzoek doen door de volgende minister van Volksgezondheid. Deze moet vaststellen of en in hoeverre de huidige euthanasiewet ‘onvoldoende’ is. Pas daarna gaat het kabinet een ‘brede discussie’ aan ‘over de reikwijdte van de huidige euthanasiewetgeving’.

Compromis

Het is redelijk duidelijk dat D66 en ChristenUnie een deal hebben gesloten op medisch-ethisch terrein. Een ander pijnpunt tussen de partijen in de formatie is namelijk het onderzoek naar embryo’s.

Volgens de krant zal de zogenoemde Embryowet opgerekt worden. Op deze manier worden de mogelijkheden tot geslachtskeuze verruimd (embryoselectie) om de kans op ernstige erfelijke ziektes te verkleinen. Daarnaast komt er meer onderzoek naar stamcellen en wil het volgende kabinet zelfs ‘extra middelen beschikbaar stellen’ om op internationaal vlak een leidende rol te spelen.