• Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 5 procent in sectoren die goed presteren, zoals supermarkten, distributiecentra, de voedingsmiddelenindustrie, doe-het-zelfzaken en de pakketpost.
  • De looneis geldt ook voor de vitale sectoren zorg, welzijn en onderwijs.
  • Uit gegevens van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat de sectoren zorg en onderwijs er tot nu toe het hardst op vooruit zijn gegaan.

Vakbond FNV zet volgend jaar bij cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging van 5 procent “daar waar het goed gaat” en in vitale sectoren.

De eis van de FNV is gelijk aan de inzet van de vakbond in de afgelopen twee jaar, toen de hoogste looneis in meer dan dertig jaar werd neergelegd. De vakbond maakte de looneis traditiegetrouw een dag voor Prinsjesdag bekend.

FNV wil ook dat mensen met lagere inkomens minstens 14 euro per uur verdienen en dat mensen perspectief hebben op zeker werk. De vakbond wil daarnaast afspraken maken die bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit en herverdeling van werk.

In onder meer supermarkten, distributiecentra, voedingsmiddelenindustrie, doe-het-zelfzaken en de pakketpost gaat het volgens de FNV “uitstekend”. “Maar veel mensen delen nauwelijks mee in de groei en hebben een onzeker contract op of rond het minimumloon”, aldus Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de FNV.

Vooral in deze sectoren, en in sectoren zoals zorg, welzijn en onderwijs, wil de FNV inzetten op 5 procent loonsverhoging en een minimumloon van 14 euro.

“Nederland moet socialer uit de crisis komen”, zegt Boufangacha. “Mensen moeten perspectief houden. (..) Vertrouwen op zeker werk en een goede loonsverhoging vangen de klap van de crisis op.”

Grootste loonstijgingen in 2020: zorg en onderwijs

De looneis is de basiseis waarmee FNV begint aan onderhandelingen voor een nieuwe cao. Doorgaans vallen de uiteindelijk afgesproken loonsverhogingen lager uit.

Lees ook op Business Insider

Uit gegevens van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat de lonen in zorg en onderwijs tot nu toe het hardst gestegen zijn in 2020.

In de sectoren sport, cultuur en metaal blijft de loonontwikkeling juist wat achter. Maar in geen enkele sector komt de loonstijging zelfs maar in de buurt van de gewenste 5 procent. Het gemiddelde van de dit jaar afgesloten cao-akkoorden ligt op een loonstijging van 2,76 procent.

Infographic: AWVN
Infographic: AWVN

In bedrijven waar het slecht gaat, wil de FNV afspraken over herverdeling van werk zoals arbeidsduurverkorting, generatiepacten en afspraken om eerder met pensioen te gaan.

De FNV vindt dat daar waar werkgelegenheid verdwijnt, van werk-naar-werk afspraken gemaakt moeten worden, gecombineerd met scholing. “Als het werk weer aantrekt in de getroffen bedrijven, moeten dat vaste kwaliteitsbanen zijn in plaats van goedkope flexibele contracten waar mensen geen enkele zeggenschap over hebben”, aldus de FNV.

Verder wil de vakbond inzetten op een thuiswerkvergoeding. “‘Kwaliteit zit in zeggenschap over je werk, afspraken om gezond je pensioen te halen, je maximale beschikbaarheid en overwerk begrenzen. Ook voor mensen die thuis werken is het belangrijk dat ze grip hebben op de invulling van hun werk”, stelt Boufangacha.

Lees ook: bedrijven gaan over tot regelingen voor thuiswerken – vergoeding voor thuiswerkplek loopt op tot €750

Loonstijgingen steeds minder groot gedurende coronacrisis

Gedurende dit jaar namen de loonstijgingen van nieuw afgesloten cao’s minder sterk toe. Hoogstwaarschijnlijk komt dat door alle onzekerheid over de nabije toekomst als gevolg van de coronacrisis.

Infographic: AWVN
Infographic: AWVN

Zondag zei minister Wopke Hoekstra van Financiën in het tv-programma Buitenhof dat hij van KLM-personeel verwacht dat ze loon inleveren. “Als je ziet in welke omstandigheden deze maatschappij verkeert en de sector verkeert, dan zal je alles op alles zetten om deze fase overleven.” Hoekstra wil wel dat mensen die minder dan anderhalf keer modaal verdienen zoveel mogelijk worden ontzien.

LEES OOK: Hoekstra is hard tegen KLM: salaris inleveren moet echt om te overleven