De Wet arbeidsmarkt in balans komt eraan. Per 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. De nieuwe flexwet moet vast personeel aantrekkelijker maken voor werkgevers en payrollmedewerkers en oproepkrachten meer rechten geven. Maar nog lang niet alle ondernemers zijn op de hoogte van een aantal belangrijke onderdelen van de wet.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een van de belangrijkste projecten van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na felle discussies werd de wet eerder dit jaar aangenomen door eerst de Tweede Kamer en later ook de Eerste Kamer.

“Enerzijds zijn werknemers goed beschermd, anderzijds is er een grote groep mensen die van flex naar flex schieten”, zei Koolmees vorige maand nog tegen Nu.nl over de huidige arbeidsmarkt. “Die groep heeft geen zekerheid, geen scholing, krijgt moeilijk een hypotheek en heeft een slecht pensioen.”

De WAB moet een begin maken die kolossale kloof tussen vast en flex te dichten, maar ondernemers moeten duidelijk nog wennen aan de nieuwe wet die op nieuwjaarsdag ingaat. Juridisch dienstverlener DAS heeft drie veel gemaakte denkfouten onder ondernemers op een rij gezet.

Denkfout 1: Transitievergoeding

Ondernemers gaan ervan uit dat er een overgangsrecht geldt voor de transitievergoeding bij tijdelijke contracten die aflopen in 2020, maar in 2019 al zijn aangegaan. Maar dat is niet zo, zegt senior arbeidsjurist Pascal Besselink van DAS: “Als een dienstverband in 2020 door de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. Er is hiervoor geen overgangsregeling.”

Denkfout 2: Oproepkrachten

Werkgevers moeten oproepkrachten voortaan elk jaar een schriftelijk aanbod doen, met een vaste urenomvang, gebaseerd op het aantal gemiddeld gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. “Heb je eind 2019 bijvoorbeeld een schriftelijk aanbod gegeven van 15 uur per maand en de werknemer heeft gemiddeld over de laatste 12 maanden 20 uur per maand gewerkt? Dan ontkom je er vanaf 1 januari 2020 niet aan om hem of haar een aanbod te doen voor een vaste urenomvang van 20 uur per week”, legt Pascal Besselink uit.

Oproepkrachten die op 1 januari 2020 al minimaal een jaar in dienst zijn moeten uiterlijk op 1 februari 2020 zo’n aanbod krijgen. Als je dat als ondernemer niet op tijd doet, kan de oproepkracht met terugwerkende kracht loon over deze extra uren op te eisen.

Lees ook op Business Insider

Denkfout 3: Ketenregeling

Een werkgever mag nu maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van maximaal twee jaar voordat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Vanaf 1 januari 2020 wordt die termijn van twee jaar verruimd naar drie jaar.

De nieuwe regels voor de ketenregeling treden op 1 januari 2020 onmiddellijk in werking. Dat betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. De denkfout die ondernemers veel maken is dat de ingangsdatum van het contract het uitgangspunt is, maar dat is de einddatum.

LEES OOK: Deze 7 dingen moet je als werkgever weten over de nieuwe flexwet: ontslag makkelijker, tijdelijke contracten duurder