• Accelerators zijn programma’s voor startende bedrijven
 • Door accelerator programs uit te voeren, kunnen banken profiteren van de innovatieve oplossingen van deelnemende startups.
 • Dit is een preview van het Business Insider Intelligence-rapport  Fintech AcceleratorsKoop het rapport hier.

Accelerators zijn programma’s voor startende bedrijven waarbij een gevestigde onderneming – zoals een grote bank – haar expertise en begeleiding deelt met startups. Zo worden jonge ondernemers geholpen bij de ontwikkeling van hun product én hun bedrijf.

Nu de noodzaak om nieuwe, digitale financiële diensten te ontwikkelen flink is toegenomen, hebben klassieke grootbanken zich nadrukkelijk op acceleratorprogramma’s gestort.

Door accelerator programs uit te voeren, kunnen banken profiteren van de innovatieve oplossingen van deelnemende startups. Iets wat belangrijker dan ooit is, nu de coronapandemie digitale transformatie versnelt.

Banken krijgen ze inzicht in diverse digitale trends in een continu veranderende industrie. Intussen worden de startups voorzien van mentoren en begeleiding om hun producten en oplossingen te ontwikkelen en te verbeteren.

In The Fintech Accelerator Report spreekt Business Insider Intelligence met de sleutelfiguren binnen de accelerator programs van Angelsaksische topbanken – Wells Fargo, Barclays en Citi – om erachter te komen hoe ze deze programma’s uitvoeren.

We bieden inzicht in de manier waarop banken starters helpen bij het ontwikkelen van hun product en belichten opmerkelijke deelnemers aan de acceleratorprogramma’s.

De bedrijven die in dit rapport genoemd worden: Alkymi, Ascent RegTech, Bank of England, Barclays, Citi, ChargeAfter, Coinbase, Cover, Cyberwrite, Flux, Kasisto, Lloyds of London, Roostify, Simudyne, Stripe, Techstars, Wells Fargo, Waffle, Y Combinator.

Een paar belangrijke lessen uit het rapport:

 • Dit rapport belicht drie accelerator programs van banken – Wells Fargo, Barclays en Citi – die al meerdere jaren succes boeken.
 • De ‘versneller’ van Wells Fargo valt op door zijn virtuele karakter: deelnemende starters hoeven niet te verhuizen naar een hub van de bank. Deelnemers worden gekozen op basis van hoe ze kunnen helpen bij het stroomlijnen van de activiteiten van de bank. Degenen die worden geaccepteerd krijgen toegang tot mentorschap en – mogelijk – ook financiering.
 • Barclays lanceerde zijn accelerator in samenwerking met Techstars en heeft een programma in New York en Londen. Eenmaal geselecteerd voor het programma, krijgen starters mentorschap van Barclays en haar partners, financiering van de bank en eventueel de mogelijkheid om buiten het programma om met de bank samen te werken.
 • Citi’s accelerator werd in 2013 in Tel Aviv geïntroduceerd als onderdeel van het Citi Innovation Lab. Starters moeten een proces doorlopen dat onder andere bestaat uit pitchevenementen om toegelaten te worden. Eenmaal toegelaten kunnen ze gebruikmaken van het mentorschap van de bank en hulp bij het werven van financiering.

Voor de volledigheid, het rapport:

 • Schetst de voordelen van versnellingsprogramma’s voor banken en fintechs.
 • Het accent ligt op drie specifieke programma’s van topbanken.
 • Geeft aan welke services banken aan deelnemende startups bieden bij de ontwikkeling van hun oplossing.
 • Belicht enkele opmerkelijke fintechs die hebben deelgenomen aan accelerator programs van banken en hoe ze hiervan hebben geprofiteerd.
 • Bespreekt hoe het coronavirus de programma’s heeft beïnvloed en evalueert hoe banken hebben gereageerd op de pandemie.

Geïnteresseerd in het volledige rapport? Je kunt het downloaden in onze research store. Koop en download het rapport hier!