Op 11 februari as. vindt het evenement ‘2016: Jaar van ingrijpende daeb/niet daeb beslissingen’ plaats in Amsterdam. Op het programma staan meerdere sprekers die het zullen hebben over de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) regelgeving. Daarnaast zal vastgoedbelegger Feike Siewertsz van Reesema tijdens dit evenement in debat gaan met Peter Helfrich (managing director Nederland Patrizia Immobilien AG), Patrick van Harderwijk (partner/director NED REIM/Westplan Inventors) en Peter Appeljan (director Woningbeleggen Cyntrus Achmea Vastgoed) .

De scheiding van de daeb- en niet-daeb-activiteiten heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste de risico’s die ontstaan bij commerciële (niet-daeb) activiteiten geen gevaar meer opleveren voor maatschappelijke (daeb) activiteiten. Ten tweede maakt de scheiding van daeb- en niet-daeb-activiteiten het voor de overheid mogelijk om te controleren of geld dat bedoeld is voor sociale woningbouw hier daadwerkelijk voor gebruikt wordt.

Programma

Het evenement ‘2016: Jaar van ingrijpende Daeb/niet-daeb beslissingen’ is van maatschappelijk belang. Alle woningcorporaties dienen op uiterlijk 1 januari 2017 hun voorstel tot administratieve scheiding, juridische splitsing of een combinatie hiervan met betrekking tot daeb- niet-daeb bezit bij de Autoriteit Woningmarkt te hebben ingediend. Tijdens het evenement op 11 februari 2016 zullen verschillende experts vanuit zowel de overheid, verschillende woningcorporaties als beleggers aanwezig zijn om corporaties te helpen met het maken van een goede keuze die past binnen de werkzame woningmarkt en voorraad. Ook zal tijdens dit seminar gekeken worden naar de haalbaarheid van de portefeuille strategieën en de gevolgen van deze regelgeving.

Lezingen

Vanaf 13.30 uur is er inloop met koffie of thee en om 14.00 uur zal middagvoorzitter Vincent Gruis het programma inluiden. Gruis is hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en lector Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de Hogeschool Utrecht. De middag wordt gevuld met een aantal interessante lezingen van onder andere Victor Schaap en Kevin Klop, resp. plaatsvervangend directeur woningmarkt en beleidsmedewerker Woningmarkt ministerie BZK. Zij zullen praten over zowel de manier waarop het daeb- niet-daeb beleid in elkaar zit als de beoogde doelen. Vervolgens zal Marc Calon, de voorzitter van Aedes, uitleg geven hoe dit werkt in de praktijk. Hierna zal Edward Barker, director van Zanders Treasury & Finance Solutions spreken over de verwachte consequenties van de administratieve scheiding, juridische splitsing of een combinatie van beide voor de financiering. Barker is gespecialiseerd in structured finance real estate en sinds januari 2000 director bij Zanders, dat zich bezighoudt met treasury management, risicomanagement en corporate finance. Zanders bestaat sinds 1994 en heeft vestigingen in vier Europese landen met zo’n 3000 projecten in 35 landen. In totaal beschikt Zanders over een klantbestand van ongeveer 500 bedrijven met in totaal 135 consultants.

Tweespraak

Na de pauze zal een tweespraak plaatsvinden tussen Leon Bobbe (directievoorzitter van woningstichting De Key) en Arnold Pureveen (CFO en directeur woningcorporatie De Alliantie). Zij gaan praten over de manier waarop zij hun voorstel van daeb- niet-daeb bezit zullen indienen en bespreken de argumenten die zij daarbij hanteren. Ook hun dilemma’s komen hierbij aan bod.

Beleggersdebat

Voordat middagvoorzitter Vincent Gruis de dag zal samenvatten en de belangrijkste conclusies zal benoemen, vindt een beleggersdebat plaats, waar Feike Siewertsz van Reesema deel van zal uitmaken. Dit debat zal Siewertsz van Reesema voeren met Peter Helfrich, Patrick van Harderwijk en Peter Appeljan. Het debat zal in het teken staan van de vraag in hoeverre er (buitenlands) beleggingsgeld boven de Nederlandse markt blijft zweven en de manier waarop (buitenlandse) beleggers inspelen op de verkoop van niet-daeb-bezit.

Na afloop van het debat wordt de middag afgesloten met een netwerkborrel.

Over Feike Siewertsz van Reesema

Feike Siewertsz van Reesema (’s-Gravenhage, 1976) werkt sinds 1998 in de onroerend goed sector, waar hij begon als taxateur. In 2001 startte hij zijn eigen beleggingsonderneming en in 2012 trad Siewertsz van Reesema toe tot de ‘Royal Institution of Chartered Surveyors’ (RICS), een wereldwijde organisatie van vastgoedprofessionals. Ook is Siewertsz van Reesema bestuurslid van de vakgroep wonen van ‘Vastgoed Belang’, een Nederlandse branchevereniging voor particuliere beleggers in vastgoed die bestaat sinds 1894. Het doel van Vastgoed Belang is om het rendement van het particuliere vastgoed te behouden en te verbeteren. Daarnaast is Siewertsz van Reesema founder & CEO bij Siewertsz Beleggingen, waarmee hij deelneemt aan verschillende samenwerkingsverbanden en is hij bestuurslid bij ULI Netherlands.

Over Siewertsz Beleggingen

Siewertsz Beleggingen is de vastgoedonderneming van Feike Siewertsz van Reesema die zich concentreert op het beleggen in en ontwikkelen van vastgoed met residentieel doeleind. Het netwerk van Siewertsz Beleggingen bestaat uit zowel nationale als internationale partners op zowel institutioneel als particulier niveau. De onderneming ziet toe op zowel de groei als het behoud van de beleggingsportefeuille met een landelijke spreiding. Siewertsz Beleggingen werkt samen met banken en woningcorporaties en is gespecialiseerd in het overnemen van vastgoedvennootschappen. Hierbij wordt gestreefd naar het ten alle tijden behalen van een zo gunstig mogelijk fiscaal resultaat voor alle betrokken partijen.

ULI Nederland

ULI Netherlands is het Nederlandse onderdeel van het The Urban Land Institute (ULI). Dit wereldwijde non-profit educatie- en onderzoeksinstituut heeft onder ander als doel om het gebruik van land zo verantwoord mogelijk te laten verlopen door het geven van leiding en sturing. ULI bestaat sinds 1936 en beschikt over meer dan 36.000 leden in 82 landen, die ieder de verschillende aspecten van landgebruik en ontwikkelingsdisciplines vertegenwoordigen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit evenement kan via de website van Woningmarkt NL en kost €395,- excl. BTW. Op de website staan de contactgegevens van de organisatie en kan tevens de voorlopige deelnemerslijst gevonden worden.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl