De financiële markten rekenden er al op. De Fed verlaagde de rente vandaag niet tijdens de laatste vergadering van 2019.

Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten blijft daarmee staan op 1,5 procent tot 1,75 procent. De beslissing de niveaus ongemoeid te laten was voor het eerst sinds mei unaniem en werd ook algemeen verwacht op de financiële markten.

De Fed verlaagde eind oktober de rente in de VS voor de derde keer dit jaar in een poging de nog altijd goed draaiende Amerikaanse economie te wapenen tegen afremming van de wereldeconomie. Eind november meldde de Fed nog dat de Amerikaanse economie de laatste tijd een “bescheiden” groei laat zien en dat de vooruitzichten positief zijn.

Ook nu stelde de Fed dat de stand van de economie die de huidige tarieven rechtvaardigen. De bankenkoepel wees onder meer de groei en inflatie. Verder waren de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sterk. Ook de consumentenbestedingen werden door de Fed als positief neergezet. De “zwakke” export bleef een punt van zorg.

Verder liet de Fed in een toelichting op de vooruitzichten de term onzekerheden weg. Voor 2021 worden over het algemeen hogere tarieven verwacht.

Lees ook op Business Insider