De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, voert de rente in de Verenigde Staten opnieuw met een kwart procentpunt op om de hoge inflatie te bestrijden. Het gaat om de negende renteverhoging op rij.

Net als de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week laten de beleidsmakers bij de Fed in Washington zich daarmee niet van de wijs brengen door de recente onrust in de bankensector. Maar ze gaven woensdag wel aan bezorgd te zijn over de bankencrisis.

Ook lieten de bestuurders van de Amerikaanse centrale bank doorschemeren dat het niet zeker is dat de rente de komende tijd nog verder wordt verhoogd. Mogelijke nieuwe rentestappen hangen af van hoe de economie, en specifiek de inflatie, zich de komende tijd zal gaan ontwikkelen.

“We zullen alle nieuwe beschikbare data direct analyseren en de gevolgen voor het monetaire beleid beoordelen”, aldus de Fed in de verklaring over de renteverhoging van woensdag. “De Fed verwacht dat enige aanvullende bijsturing nodig kan zijn om op koers te blijven en de inflatie op termijn terug te brengen naar 2 procent.”

Deze formulering wijkt af van eerdere verklaringen waarin werd aangegeven dat "voortdurende verhogingen" nodig zouden zijn om de inflatie terug te dringen.

Bij beleggers leven de laatste tijd grote zorgen over de bankensector. Die zijn veroorzaakt door het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank. De problemen bij de regionale banken zouden zijn ontstaan doordat de rente in de VS in korte tijd hard is opgelopen.

"Het Amerikaanse banksysteem is gezond en veerkrachtig", schrijft de Fed over de bankencrisis. "De recente ontwikkelingen zullen waarschijnlijk resulteren in strengere kredietvoorwaarden voor huishoudens en bedrijven. De omvang van deze effecten is onzeker. We blijven zeer alert op inflatierisico's."

Fed-baas Jerome Powell stelde in een persconferentie na afloop van het rentebesluit dat de onrust in de bankensector een mogelijke, nieuwe renteverhoging niet zal tegenhouden. Dat lijkt een duidelijk teken dat de Fed ervan overtuigd is dat zijn poging om de inflatie te beteugelen niet een mogelijke bankencrisis in de hand zal werken.

Op de vergadering van de Fed zou een eventuele pauze bij het opvoeren van de rente wel zijn besproken, maar uiteindelijk zag de centrale bank daar deze keer toch geen aanleiding toe. Een renteverlaging zit er dit jaar zeker nog niet in. Daarover zijn de beleidsmakers bij de Fed het volgens Powell sowieso eens.

De beleidsrente van de centrale bank bevindt zich nu in een bandbreedte tussen de 4,75 procent en 5 procent.

LEES OOK: Centrale banken zetten de geldkraan voor banken weer open - ze willen geen financiële crisis, maar wat doet dat met inflatie?