Terwijl het aantal faillissementen in het grootste deel van West-Europa laag blijft, zal de situatie in Nederland een stuk slechter zijn. De status van Nederland als exportland maakt dat we gevoelig zijn voor economische onzekerheid elders in de wereld.

Kredietverzekeraar Euler Hermes heeft Nederland nu het predicaat ‘sterke verslechtering’ mee. Het aantal faillissementen neemt in Nederland dit jaar met 5 procent toe, is de verwachting. In heel West-Europa is die toename maar 1,7 procent.

Het aantal faillissementen zal dit jaar in Nederland dus veel sterker stijgen dan in de rest van West-Europa.

Opkoopregeling van obligaties door ECB

Dat dat percentage voor West-Europa zo laag is, heeft te maken met de voor bedrijven gunstige opkoopregeling van obligaties door de Europese Centrale Bank. Bedrijven kunnen daardoor relatief goedkoop aan leningen komen en dat geeft de nodige steun. Zonder dat monetaire beleid zou het aantal bedrijven dat de deuren moet sluiten hoger zijn uitgevallen.

Tegelijkertijd is de kans op grote faillissementen, van bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro, in West-Europa relatief groot. Vooral bouwbedrijven, winkelketens en bedrijven in de metaalsector zijn kwetsbaar.

Wereldwijd neemt het aantal bankroeten dit jaar met 6 procent toe, voorziet de kredietverzekeraar. In Azië is de toename het grootst, met 8 procent. Dat heeft vooral te maken met meer faillissementen in China en India, waar stijgingen van respectievelijk 10 en 11 procent worden voorspeld.

Lees ook:

Lees ook op Business Insider