Wanbetaling blijft een groot probleem voor met name kleine ondernemers en zzp’ers.

Maar liefst 55 procent van de mkb-ondernemers krijgt weleens te laat betaald, bleek eerder dit jaar uit een enquête van Stichting Betalingsachterstandenregistratie.

Ondernemers verkopen met regelmaat hun vordering aan Rob de Haan van Verkoopjevordering.nl, die daarna gaat proberen de rekening te innen.

Als het een besloten vennootschap (bv) is, is één van de eerste dingen die De Haan doet het opzoeken van de bedrijfsgegevens in de database van de Kamer van Koophandel. Hij is dan op zoek naar de gedeponeerde jaarrekeningen.

Elke bv, nv of coöperatie is verplicht zijn jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar te deponeren. Voor het boekjaar 2016 moest de jaarrekening dus voor 1 februari dit jaar zijn gedeponeerd. Is dat niet gebeurd, dan is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

En is er sprake van onbehoorlijk bestuur, dan heb je als schuldeiser waardevolle informatie in handen, stelt De Haan. Want in het geval van een faillissement is de bestuurder in een dergelijk geval persoonlijk aansprakelijk.

Hoe breng je dit 'nieuws' bij degene van wie je geld tegoed hebt?

De Haan: "In de tweede of derde brief aan de debiteur meld je allereerst dat je nog iets te vorderen hebt. Vervolgens laat je ook weten dat de onderneming de jaarcijfers te laat heeft gedeponeerd. Ook schrijf je erbij dat bij een faillissement de bestuurder dan persoonlijk aansprakelijk is voor het tekort in de failliete boedel."

En hoe reageren de ondernemers?

"In eerste instantie krijg je vaak te horen 'dat weet ik niet', 'dat moet ik nakijken,' of 'dat ligt bij de boekhouder'. Al die argumenten kun je van tafel vegen. Ook dat laatste argument. Ook als jouw boekhouder de jaarrekening te laat deponeert, ben je als bestuurder nog altijd aansprakelijk."

"Wat je er eigenlijk vooral mee wilt bereiken is dat iemand gaat googelen. Die ondernemer ziet dan termen als 'privé' en 'failliet' en denkt, hé dit klopt. Ik loop een risico. Op dat moment kunnen er twee dingen gebeuren. Je krijgt contact en je kunt rond de tafel om een oplossing te vinden voor de betaling. Óf het blijft stil."

"In dat laatste geval is het goed dat je het faillissement ook aanvraagt. Niet zozeer met het doel om dat faillissement (waarover volgende maand meer, red.), uit te laten spreken, maar als pressiemiddel. De boodschap moet zijn: de deur staat altijd open, maar we zetten wel door."

"Dat is een beetje de volgorde. Eerst een betalingsherinnering per brief. Dan kijk je of iemand op tijd heeft gedeponeerd. Zo niet, dan meld je dat in je tweede of derde brief. Het is slim om er nog even achteraan te bellen. En dan uiteindelijk een faillissementsverzoek te versturen. Dan heb je maximale druk."

Je moet dus wel onderzoek doen naar je debiteur. Is dat lastig?

"Het checken of een bv zijn jaarrekening heeft gedeponeerd kost een paar euro op kvk.nl. Wel belangrijk is het om in je brief te melden over welke jaren de jaarrekening niet gedeponeerd is. Want de bestuurder is alleen bestuurlijk aansprakelijk voor jaarrekeningen die tot drie jaar na afloop van de verplichte deponeringstermijn niet zijn gedeponeerd. Het gaat nu dus om de rekeningen voor 2016, 2015 en 2014 die op tijd moeten zijn gedeponeerd."

LEES OOK: 4 gouden regels om meer omzet uit een netwerkborrel te halen