ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is woedend over de berichten dat de onderhandelende partijen een compromis hebben bereikt over heikele medisch-ethische kwesties.

Hij ontkent dat er een vergelijk is en noemt de berichtgeving ,,heel schadelijk” voor de kabinetsformatie.

,,Er is geen compromis. Er is geen akkoord”, bezwoer Segers in weerwil van berichtgeving van het AD dat er een akkoord in de maak is over stervenshulp en stamcelonderzoek. Hij heeft het gevoel dat het door die berichten ,,geen gemakkelijke middag wordt”. ,,Dit helpt niet voor het proces dat we binnen gaan voeren. Ik ga nu met een bezwaard gemoed naar binnen.” Op de vraag of de gebeurtenissen van woensdag ook het einde van de onderhandelingen kunnen inluiden zei Segers ,,Dat weet ik niet”.

Ook D66-leider Alexander Pechtold was geïrriteerd. ,,Ik zeg even helemaal niets”, was het enige wat hij kwijt wilde terwijl hij naar binnen beende bij het Johan de Witthuis, waar de onderhandelingen plaatsvinden.

Informateur Gerrit Zalm noemde de berichten over het vermoedelijke compromis ,,heel vervelend”. ,,Er staat iets over in de krant, wat niet de bedoeling was.” Hij wees erop dat ,,er pas een deal is als alles klaar is”. ,,Er is geen deal; een akkoord gaat over het totale pakket.” Zalm hoopt dat het vertrouwen van de onderhandelaars in elkaar door het lek niet is geschaad.

VVD-voorman Mark Rutte wilde zich niet over een eventueel compromis uitlaten, maar sprak met een knipoog wel van ,,knap werk'' van het AD. ,,Ik zeg er helemaal niets over, omdat het niet helpt''.

D66 en ChristenUnie

Het AD berichtte woensdag dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben afgesproken dat een nieuw kabinet geen voorstellen gaat doen om de regels voor hulp bij zelfdoding niet te verruimen. Voor stamcelonderzoek en embryoselectie zou wel meer ruimte komen. ChristenUnie, maar ook het CDA, was fel tegen deze beide wensen van D66.

Het euthanasiebeleid is één van de hete hangijzers in de formatie rond ‘Rutte III’. D66 en ChristenUnie staan op dit onderwerp lijnrecht tegenover elkaar.