Een half jaar na het ontstaan van de massale protestbeweging van ‘gele hesjes’ voor behoud van koopkracht, heeft de Franse president Macron zijn antwoord geformuleerd op de zorgen.

Macron zei dat hij de “gerechtvaardigde eisen die aan de grondslag van het protest liggen onderkent ”, maar hij wil dat de openbare orde wordt hersteld. Hij zei dat hij de inkomstenbelasting “aanzienlijk wil verlagen” en de laagste pensioenen wil aanpassen aan de inflatie.

Wel moeten de Fransen langer werken om voldoende pensioen op te bouwen.

De in 2017 aangetreden president zei ook dat de ‘gele hesjes’ snel zijn verworden tot onsamenhangende stroming die is gekaapt door geweldplegers. De toespraak volgt op een ‘nationaal debat’ dat hij naar aanleiding van de massale protesten en blokkades liet houden.

De president stelde uitdrukkelijk dat hij zijn beleid niet wijzigt, en betoogde dat de hervormingen die hij in gang heeft gezet, niet gestopt mogen worden. In een gebaar naar Fransen buiten de steden die zich in de steek gelaten voelen door de overheid, beloofde Macron dat er gedurende zijn mandaat geen scholen en ziekenhuizen meer worden gesloten.

Hij beloofde ook meer decentralisatie. Over de roep van gele hesjes om directe democratie zei de Franse president dat het makkelijker moet worden een referendum te houden.

Veel Fransen van vooral buiten de grootste steden hebben gele hesjes aangetrokken, omdat ze menen dat Macrons groen-liberale beleid ten koste gaat van vooral de lagere middeninkomens, onder meer door 'klimaatbelastingen'.

Een reeks prijsstijgingen van benzine en diesel was vorig jaar de druppel die de emmer deed overlopen. De accijnsverhogingen waren volgens Parijs nodig om het autogebruik terug te dringen. Ze zijn door Macron snel weer ingetrokken in reactie op de massale betogingen van de gele hesjes, die steeds vaker uit de hand liepen.